Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
Plasty pro požární ochranu v kolejových vozidlech
Plasty pro požární ochranu v kolejových vozidlech

Kolejová vozidla: Výběr správných plastů pro požární ochranu

Požární ochrana je v železniční technice stěžejní. Přitom ovšem platí: Paušální požadavky na materiály, které splňují nejvyšší třídu ohrožení dle EN 45545, nepřinášejí dobré výsledky. Zbytečně omezují výběr materiálů a mohou být ekonomicky neúčelné. Proto musí být každý požadavek na materiál zvolen individuálně. Ale který materiál se hodí pro kterou aplikaci?

V době rostoucí mobility jsou i požadavky na použité materiály v dopravních prostředcích stále větší. Vyšší rychlosti, energetická efektivita, snížení emisí hluku a především bezpečnost, to je pouze několik hesel, které jsou v centru pozornosti dopravní techniky. Zvláštní roli přitom hraje požární ochrana. 

Požární ochrana EN 45545

Oheň, ať už se vyskytne kdekoliv, to je vždy děsivý scénář, který může vést rychle ke katastrofě. Ve veřejných dopravních prostředcích, např. v kolejových vozidlech, existuje ještě jeden kritický aspekt. Situace jako průjezd tunelem nebo přejezd mostu ztěžují bezpečnou evakuaci cestujících. V takových případech musí být šíření požáru utlumeno nebo zbrzděno natolik, aby mohli cestující bezpečně opustit vlak. Čím kritičtější je evakuační situace, tím vyšší jsou požadavky na požární chování použitých materiálů.

To je centrálním bodem evropské normy požární ochrany EN 45545, která jako jediný normativ v Evropě již více než rok upravuje požadavky na požární ochranu v kolejových vozidlech při respektování nejrůznějších tříd ohrožení (Hazard Level, HL1–HL3).

Obložení z GFK profilů Durostone® GFK u typu AVANTO v Houstonu (fotografie: ®CountyLemonade, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de)

Bezpečnost snadno a rychle

Ve stále rostoucí konkurenci jsou vedle bezpečnostně technických aspektů žádána i jiná témata týkající se ochrany zdrojů a energetické efektivnosti. Jako ve všech sektorech mobility zde hraje rozhodující roli hmotnost. Plastů poskytují oproti tradičním materiálům enormní hmotnostní výhody a již mnoho let získávají v železniční technice na významu. V oblasti statických nosných konstrukčních dílů, např. vnějšího obložení hromadných dopravních prostředků, šetří plasty laminované skelnými vlákny o hustotě pouze 1,85 g/cm³ v porovnání s hliníkem s 2,7 g/cm³ kolem třetiny hmotnosti. 

Vedle hmotnosti přesvědčují komponenty z plastů i nenáročnou údržbou, absencí koroze a dlouhou životností. Oblasti použití jsou rozmanité, stejně jako materiály samotné s jejich rozdílnými vlastnostmi. Pro konstruktéry proto není snadné najít vhodné vstupní materiály pro specifické komponenty, zejména při aplikaci ještě opravdu nových, přísných evropských norem požární ochrany. Paušální požadavky na maximální třídu ohrožení jsou málo směrodatné, protože to zbytečně omezuje výběr materiálu, může to být hospodářsky neracionální, a navíc vzhledem k vyšším požadavkům mohou být omezeny další materiálové vlastnosti. Proto je důležité sledování požadavků pro příslušnou oblast použití.

Komplexní řešení pro železniční techniku

Společnost Röchling je již desetiletí činná v železniční technice a disponuje jedinečnou paletou materiálů z termoplastických a skelným vláknem laminovaných plastů pro použití v železniční technice, které jsou certifikovány dle EN 45545-2:2013. Ty pokrývají celou řadu požadavků i v nejvyšší třídě ohrožení HL 3, a proto nacházejí široké využití u kolejových vozidel. Mnoho materiálů splňuje kromě EN 45545-2:2013 i další normy a standardy, které jsou vyžadovány v jiných částech světa, například americké normy pro kolejová vozidla NFPA130 – ASTM E162 a NFPA130 – ASTM E662 nebo standardy Boeing BSS 7239 a Bombardier SMP 800-C aplikované v USA mnohými výrobci kolejových vozidel. To umožňuje použití konstrukčních dílů v USA, ale i v mnoha zámořských státech, které tyto normy rovněž používají.

Dodatečně k rozmanitým materiálovým řešením nabízí společnost Röchling široké spektrum zpracování až po kompletně smontované komponenty s konečným nalakováním. V této souvislosti je podnik s pobočkou v Harenu certifikován dle DIN 6701-2 třída A1 a EN 15085-2 C14 pro lepení a svařování na kolejových vozidlech.

Více informací k našim umělým hmotám pro železniční techniku

Vouten made from the vacuum formable Maywoflamm® plus: Meets the requirement set R1 of DIN 45545

Kontakt

Rádi Vás podrobně informujeme o našem širokém sortimentu plastů pro použití v dopravní technice. Přehled našich materiálů pro železniční techniku naleznete v tabulce dole. Použijte jednoduše náš kontaktní formulář níže a napište nám.

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial