Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

Materiály pro nízkoteplotní izolaci

Pro efektivní přepravu a bezpečné skladování kryogenních plynů (LNG, LPG, etylén)

Potřeba zkapalněného zemního plynu (LNG) celosvětově stoupá. Pro spolehlivou přepravu a skladování je vyžadována výkonná technika. Konstruktéři musí vyvíjet zařízení, která jsou efektivní a bezpečná. Teplota v rozmezí od −161 do −164 °C (112 až 109 K), při které je zemní plyn kapalný, klade na technickou infrastrukturu v technologickém procesu LNG velmi vysoké požadavky. Všechny konstrukční díly zařízení a systémy, které jsou v kontaktu s kapalným plynem, musí být tepelně velmi dobře odizolovány.

Sem patří zejména potrubní systémy, kterými je LNG přepravován, a rovněž nádrže, ve kterých je kapalný plyn skladován. Obzvláště důležité je, že nádrže a trubky musí být vzhledem k nízkým teplotám spolehlivě odizolovány od přilehlých komponent zařízení. To platí i na místech, kde dochází k absorpci mechanických sil, například u podpěr a ložisek. Zde se musí bezpodmínečně zamezit tepelným mostům. Přitom jsou stěžejní výkonné nízkoteplotní izolační materiály, které nekřehnou, absorbují vysoké mechanické síly a současně disponují mimořádně nízkou tepelnou vodivostí.

Materiály pro nízkoteplotní izolaci

Nabízíme Vám materiály speciálně vyvinuté pro nízkoteplotní izolaci zařízení LNG: Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí Lignostone® cryogenic a náš kompozitní, vlákny laminovaný materiál Durolight® se osvědčily v početných projektech na celém světě. Se svými speciálními vlastnostmi přispívají k bezpečné přepravě a spolehlivému skladování LNG.

Nabízíme Vám materiály speciálně vyvinuté pro nízkoteplotní izolaci zařízení LNG: Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí Lignostone® cryogenic a náš kompozitní, vlákny laminovaný materiál Durolight® se osvědčily v početných projektech na celém světě. Se svými speciálními vlastnostmi přispívají k bezpečné přepravě a spolehlivému skladování LNG.

Lignostone® cryogenic a Durolight®:

Aplikace – Nízkoteplotní izolační materiály

Naše nízkoteplotní izolační materiály jsou v celosvětovém měřítku používány v různých aplikacích v rámci technologického procesu LNG. Například:

Lodě:

 • Skladovací nádrže
 • Palivové nádrže
 • Potrubní systémy

Terminály:

 • Potrubní systémy
 • Skladovací nádrže
 • Terminály

Offshore:

 • Tankery LNG a LPG
 • Opěrná ložiska nádrží

Lignostone® cryogenic

S materiálem Lignostone® cryogenic Vám nabízíme lisované dřevo impregnované speciálními pryskyřicemi z obnovitelné suroviny, které se skládá z dýh buku lesního (Fagus sylvatica) zhutněných pod tlakem a za tepla spojených vytvrzujícími umělými pryskyřicemi. Tak vzniká profil jedinečných vlastností, který je ideálně vhodný pro tepelnou izolaci LNG. Osvědčené oblasti použití jsou:

 

 

 • Pipe supports

Vlastnosti – Lignostone® cryogenic:

 • Nízká tepelná vodivost
 • Vynikající tepelná odolnost: −196 °C až + 90 °C
 • Vysoká mechanická pevnost
 • Nízký koeficient kluzného tření
 • Vysoká odolnost proti opotřebení a oděru
 • Nízká specifická hmotnost

Výhody: Lignostone® cryogenic

 • spolehlivě izoluje skladovací nádrže LNG, palivové nádrže a potrubní systémy
 • a podporuje tak hospodárnost, dlouhou životnost a spolehlivost aplikací
+
Opěrná ložiska nádrží z lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí Lignostone® cryogenic
+
Pro spolehlivé LNG pohony: Lignostone® cryogenic jako opěrné ložisko pro palivovou nádrž LNG
+
Eliminace tepelných mostů: Opěrné ložisko z materiálu Lignostone® cryogenic pro velkou skladovací nádrž LNG

Durolight® – Podpěry nízkoteplotních potrubních systémů

S materiálem Durolight® obdržíte materiál, který byl vyvinut speciálně pro podpěry potrubních systémů. Díky své speciální receptuře z vybraných pryskyřic ve spojení s mechanicky vysoce pevným laminováním skelným vláknem poskytuje velmi nízkou tepelnou vodivost, vynikající tepelnou izolaci a hodí se pro procesní teploty −196 °C až +200 °C. Současně se materiál Durolight® vyznačuje vysokou rozměrovou stabilitou, odolností proti korozi a chemikáliím, neobsahuje halogeny, je dle mezinárodní normy UL 94 klasifikován jako nehořlavý (V0) a splňuje tak vysoké požadavky na materiály pro dopravu a přepravu LNG. Použití:

Vlastnosti – Durolight®

+
Durolight® insulation mounted in a pipework system; ©Pipe Supports Ltd.
+
Durolight® S pipe supports 140°
+
Support block made of Durolight® S2

Proč jsou důležité vysoce odolné nízkoteplotní izolace?

LNG (Liquefied Natural Gas) je zkapalněný zemní plyn, který má v kapalném stavu pouze 1/600 objemu v plynné fázi. Zemní plyn je zchlazen na −164 °C, a tím zkapalněn na LNG. Díky redukci objemu se kapalný zemní plyn hodí ideálně pro efektivní přepravu a skladování.

Nízká teplota LNG však klade zvláštní požadavky na konstrukční díly zařízení a příslušenství, které jsou pro skladování a přepravu LNG použity – např. potrubní systémy, kterými je LNG transportován a nádrže, ve kterých je LNG skladován. Trubky a nádrže musí být trvale teplotně odizolovány od přiléhajících komponent zařízení. Stěžejní pro to jsou nízkoteplotní izolace.

Eliminace sdílení tepla

Nízkoteplotní izolace musí spolehlivě zamezit sdílení tepla mezi trubkami a nádržemi a příslušnou strukturou zařízení. To je pro efektivní provoz zařízení podél technologického řetězce LNG velmi důležité. Má to především tři důvody:

Požadavky na nízkoteplotní izolace

Výkonnost nízkoteplotních izolací je rozhodujícím způsobem určena tepelnou vodivostí ve spojení s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi, jako je tlak a smyková pevnost. Tepelná vodivost je udávána měrnou jednotkou W/(m•K). Čím nižší je hodnota pro materiál, tím nižší je jeho tepelná vodivost a tím lépe lze zamezit vzniku tepelných mostů.

Přitom ovšem platí, že nízká tepelná vodivost není jediným určujícím kritériem výkonnosti nízkoteplotních izolačních materiálů. V závislosti na příslušné aplikaci v technologickém procesu LNG musí materiály splňovat početné další požadavky: Patří sem například:

Vaše individuální nízkoteplotní izolace

Pro správný výběr nízkoteplotních izolačních materiálů pro konkrétní aplikaci musí být proto vždy respektovány specifické požadavky a okolní podmínky. Každá aplikace si žádá individuálně přizpůsobené nízkoteplotní izolační materiály.

Při výběru správného nízkoteplotního izolačního materiálu pro Vaše použití Vám rádi poradíme. Oslovte nás. Materiál Lignostone® cryogenic a Durolight® obdržíte dle výkresu zákazníka jako obrobené díly individuálně pro Vaši aplikaci.

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial