Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
Kompozitní výztužné tyče laminované vlákny
Kompozitní výztužné tyče laminované vlákny - Durostone FRP Rebars

Durostone® FRP Rebar – vysoce kvalitní výztužné tyče

Pro vysoce pevné, trvanlivé a velmi hospodárné konstrukce bez koroze

Durostone® FRP Rebar. Nová generace kompozitních výztužných tyčí laminovaných vlákny. Spojují extrémně vysokou pevnost s nízkou hmotností a dlouhou životností. Vyvinuto speciálně pro náročná použití, která vyžadují vysokou mechanickou stabilitu a vysokou odolnost výztužných tyčí proti korozi. K dispozici jako: 

 • Durostone® GFRP Rebar – plastový kompozit laminovaný skelnými vlákny (GFK) 
 • Durostone® BFRP Rebar – plastový kompozit laminovaný čedičovými vlákny (BFK)

FRP REBAR

Fiber Reinforced Polymer Reinforcement Bar

 

+
Výrazně nižší náklady na opravy a údržbu oproti běžným ocelovým výztužným tyčím.
+
Výkonná náhrada
výztužných tyčí z: nerezové oceli Inox, oceli s epoxidovou povrchovou úpravou, galvanizované oceli, černé oceli/betonářské oceli

Referenční projekty

Pro náročné oblasti použití

Materiál Durostone® FRP Rebar jsme vyvinuli speciálně pro náročné oblasti použití s agresivními vlivy, ve kterých musí výztužné tyče odolávat dlouhodobému mechanickému a korozivnímu zatížení. Durostone® FRP Rebar se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi. Například:

 

Odolnost proti korozi
+
Stavební konstrukce u moře nebo v blízkosti pobřeží se silnými korozivními vlivy:
Přístaviště, doky, podmořské tunely, odsolovací zařízení, vlnolamy, zpevnění pobřeží a nábřežní stěny, větrné elektrárny,
silnice a stavby vystavené slané mlze, betonové nosné vrstvy
Odolnost vůči zásadám a trvanlivost
+
Všechny betonové konstrukce a dopravní cesty, které jsou vystaveny mrazu a
odtávající slané vodě:
Paluby můstků, silnice, letištní plochy, betonové obklady, protipovodňové stěny, kanály a přístavní nádrže (sladkovodní stavby), stěny zdymadel, přehrady
Chemická odolnost
+
Konstrukce v prostředích, ve kterých jsou vystaveny agresivním chemickým látkám: Čističky odpadních vod a zařízení na bioplyn, rafinérie, papírny, systémy odvodňovacích kanálů, podzemní garáže i bez povrchové úpravy podlahy,
průmyslové podlahové desky, agrární budovy, jako jsou silážní jámy a sila na hnojiva
Snadná obrobitelnost
+
Speciální hlubinné doly, výstavba tunelů, těžba a stavby městské infrastruktury: Dočasná a trvalé kotvení. Snadné řezání pro
tunelové razicí stroje (TBM) v oblasti průjezdu (Softeyes), betonové výztuže pro stavbu metra a silniční tunely, skalní zajištění, podlahové hřeby, podzemní stěny, vrtané piloty
Nulová vodivost a žádné rušení kmitočtu
+
Citlivé funkční oblasti, ve kterých jsou potřeba elektricky a tepelně nevodivé, neindukční, nemagnetické výztuže nebo výztuže propouštějící signál: Vysokonapěťová zařízení, budovy transformátorů, železniční a letištní konstrukce, pevné vozovky, spínací a řídicí zařízení citlivá na frekvenci, telekomunikace
Infrastruktura, průmyslová zařízení s přepravními systémy bez řidiče, zdravotnická a výzkumná zařízení
Vysoká pevnost v tahu a minimální tloušťka dílu
+
Předepjaté konstrukce: Durostone® BFRP Rebar laminované čedičovými vlákny se hodí zejména pro předepjaté konstrukce s velmi vysokými tahovými silami
Jemné a masivní betonové prefabrikáty:
Lehký konstrukční materiál pro dvojité stěny s izolovaným jádrem, sendvičové prvky, desky z plného betonu a fasádní prvky s kvalitním povrchem. Tybinky při stavbě tunelů, kanalizační roury, přístupové šachty, betonové pražce
Projekt tunelu v přístavu v Miami
+
Stavba dvou tunelových trub a napojení na stávající silniční síť. Tunel spojuje ostrov „Watson Island“ s přístavem pro nákladní a výletní lodi v Miami na ostrově „Dodge Island“. Se stavebními výztužnými tyčemi Durostone® BFRP Rebar byly armovány dvě „retaining walls“ – podpěrné stěny, které odolají vysokému rázovému zatížení při nehodách v oblasti vjezdu a výjezdu z tunelu na straně ostrova Watson Island.
Projekt Tanger – Maroko
+
Vybudování nákladního přístavu na pobřeží Atlantiku v Maroku. Výztužné tyče Durostone® BFRP Rebar byly použity jako armování v blízkosti povrchu v tzv. „slabs“ (betonové desky). Tato poloha je nejvíce vystavená působení mořské vody, a proto se jedná o místo použití nejnáchylnější ke korozi. Slabs tvoří horní zakončení 2,6 km dlouhé nábřežní stěny.

Vysoká odolnost proti korozi – bez koroze

 • Dlouhodobá odolnost vůči zásadám a chemikáliím a vysoká odolnost vůči kyselinám i ve velmi náročných prostředích 
 • Odolnost vůči karbonataci betonu a působení kyselých sloučenin, např. agresivní horské vody nebo průmyslové odpadní vody 
 • Zabraňuje odlupování betonu a chrání statické konstrukční prvky

Vysoká hospodárnost – snížení nákladů na životní cyklus

 • Výrazně nižší náklady na údržbu 
 • Podstatně nižší až nulové náklady na opravy a výměny 
 • Vyšší kvalita bez zvýšení stavebních nákladů, potenciál úspory oceli 
 • Snížení nákladů na stavební konstrukce díky minimálním požadavkům na překrytí betonem (průměr tyče +10 mm), možným využitím běžných kvalit betonu nebo možnosti nepoužívání drahých aditiv a ochranných nátěrů 
 • Až čtyřnásobná úspora nákladů na dopravu díky o 73 % nižší vlastní hmotnosti

Vysoká mechanická stabilita při nízké hmotnosti – vysoká pevnost

 • Enormní pevnost v tahu a prvotřídní stabilita mechanických vlastností 
 • Velmi dobré vlastnosti napětí v soudržnosti pro nejlepší přenos sil 
 • Lehký konstrukční materiál s pouhými 27 % hmotnosti oceli 
 • Minimální vlastní zatížení betonových konstrukcí. Umožňuje jemné stavební struktury 
 • Výrazně jednodušší a bezpečnější manipulace na staveništích

Vysoká bezpečnost a funkčnost

 • Nulová elektrická nebo elektromagnetická vodivost 
 • Bez magnetismu a rušení citlivých elektronických zařízení 
 • Propustnost pro radarové a rádiové vlny
 • Velmi nízká tepelná vodivost, což zabraňuje vzniku tepelných můstků 
 • Snadná obrobitelnost. Snadná obrobitelnost výztuže zabraňuje poškození nástrojů a strojů v hlubinném dobývání a při výstavbě tunelů

Dlouhá životnost a extrémně vysoká kvalita – trvalá udržitelnost

 • Vysoce kvalitní vlákna odolná proti korozi, vysoce kvalitní pryskyřice s dlouhou životností a přesný výrobní proces Durostone® FRP Rebar zaručují vynikající kvalitu a přinášejí inovativní stavební materiál s jedinečnými komplexními vlastnostmi 
 • Robustní a trvanlivá kompozitní výztuž v betonu 
 • Výrazně delší životnost silně namáhaných staveb

Sortiment

 • Standardní velikosti: 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm 
 • Další velikosti na míru podle přání zákazníka
 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial