Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
Svařovací drát z plasty
Plastový svařovací drát z PE, PP, PVC, PVDF

Plastový svařovací drát z PE, PP, PVC a PVDF

V souladu s širokou nabídkou našich deskových materiálů vám nabízíme svařovací drát z PE, PP, PVC a PVDF z našich značkových materiálů Polystone® (PE & PP) a Trovidur® (PVC). Jsou optimálně přizpůsobeny svařovanému deskovému materiálu a umožňují tak trvale spolehlivé spojení. Lze je přitom velmi dobře zpracovávat se všemi běžnými metodami tepelného svařování.

Trvale bezpečné spojení

  • Použití našeho svařovacího drátu společně s našimi deskovými materiály, U-profily a dutými profily umožňuje optimální zpracovatelnost a dlouhodobou pevnost svařovaných součástí.
  • Minimalizuje se riziko reklamací a následných škod způsobených vadným materiálem.
  • Naše svařovací dráty jsou vyrobeny ze stejné hmoty jako deskový materiál z těchto materiálů. To znamená, že mají stejné vlastnosti, například trvalou tepelnou odolnost, chemickou odolnost nebo hustotu.
Plastový svařovací drát, PE svařovací drát, PVC svařovací drát, PP svařovací drát, plast
Plastový svařovací drát: K dispozici z materiálů PE, PP, PVC a PVDF kompatibilních s naším deskovým materiálem

Sortiment výrobků – plastový svařovací drát

  • Nabízíme vám široký sortiment svařovacích drátů všech běžných průřezů dle DVS 2211

Průřezy. Formy dodání:

  • Volná role (5 kg a 10 kg)
  • Cívka (3 kg a 10 kg)
  • Tyčový materiál v délkách 1 000 nebo 2 000 mm

Speciální produkty a další geometrie jsou možné na vyžádání.

Plastový svařovací drát, PE svařovací drát, PVC svařovací drát, PP svařovací drát, plast
Pro různé požadavky: Náš plastový svařovací drát je k dispozici ve všech běžných průřezech dle DVS 2211

Naše nabídka v kostce

Výrobky ze svařovacího drátu vyrobené z termoplastů. Přehled forem, rozměrů a dostupnosti produktů.

Materiál svařovací tyče

Polystone® G, Polystone® P, Polystone® PPs, Polystone® PVDF, Trovidur®, ...

Svarový spoj hraje v provozní bezpečnosti a životnosti nádrží rozhodující roli. Pro zajištění svařitelnosti jsou ve vývojovém centru na pobočce v Harenu prováděny pravidelně zkouškysvarových spojů. To zajišťuje vysokou kvalitu stávajících materiálů. Současně přecházejí aktuální poznatky do vývoje nových materiálů. Ale jak lze vlastně vhodnost pro svařování zkontrolovat a pomocí kterých zkoušek se kvalita svarových spojů kontroluje?

Více o svařitelnosti plastů

Předpoklady pro svařování topným článkem na tupo materiálů PE80 a PE100 jsou popsány v DVS 2207-1 (08.15) podle DIN 8074 a DIN 8075. Poté „lze vycházet z vhodnosti v rámci indexu toku taveniny MFR 190/5 od 0,3 do 1,7 g/10 min, resp. 0,2 až 0,7 g/10 min“.

V DVS 2207-11 (02.17) jsou popsány předpoklady pro svařování topným článkem na tupo materiálů PP-H, PP-B a PP-R podle DIN 8077, DIN 8078. V souladu s tím „lze vycházet z vhodnosti v rámci indexu toku taveniny MFR 190/5 od 0,4 do 1,0 g/10 min. Tento rozsah odpovídá přibližně indexu toku taveniny MFR 230/2,16 od 0,2 do 0,6 g/10 min.“

V DVS 2207-15 (12.05) jsou popsány předpoklady pro svařování topným článkem na tupo materiálů PVDF. V souladu s tím „lze při hustotě 1,7 až 1,8 g/cm³ předpokládat vhodnost v rámci indexu toku taveniny MFR 230/2,16 od 1,0 do 25 g/10 min“.

V souladu s tím „lze při hustotě 1,7 až 1,8 g/cm³ předpokládat vhodnost v rámci indexu toku taveniny MFR 230/2,16 od 1,0 do 25 g/10 min“.

Pokud spojované materiály splňují tyto předpoklady, lze předpokládat, že obě složky jsou vzájemně svařitelné.

Dále se v DVS 2207-1 uvádí: „V případě odlišných indexů toku taveniny je třeba provést doložení vhodnosti prostřednictvím zkoušky krípu v tahu dle DVS 2203-4.“

Pokud spadá index toku taveniny do výše uvedených oblastí, není potřeba doklad o vhodnosti. Indexy toku taveniny pro námi vyráběné termoplasty pro výrobu zásobníků a zařízení pro chemický průmysl jsou uvedeny v technických listech a osvědčeních.

V oblasti svarů se vyskytují vždy malé vruby, které mohou za nepříznivých předpokladů vést k prasknutí materiálu zásobníku. Aby bylo nebezpečí poškození zásobníku co nejmenší, je třeba použít svařovací drát s nízkým sklonem k tvorbě vrubů. Proto doporučujeme použít svařovací drát z PP-B také pro svařování deskového materiálu z PP-H. Již řadu let nabízíme standardně svařovací drát z materiálu Polystone® P Copolymer šedý. Nezávisle na tom je nadále možné dodat také svařovací drát z materiálu Polystone® P Homopolymer šedý.

 

Oblasti použití našich plastových svařovacích drátů

Naše plastové svařovací dráty se používají společně s deskami z našich materiálů všude tam, kde musí deska a svařovací drát vytvořit v konstrukci společně mimořádně stabilní a spolehlivé spojení – například nádoby a zařízení pro chemická média, v úpravě pitné a odpadní vody a při konstrukci bazénů.

 

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial