Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

Trafoboard® HD-PH – Spojovací prvky

Spojovací prvky z blokového třískového materiálu se slepením fenolovou pryskyřicí pro olejové transformátory

z blokového třískového materiálu slepeného fenolovou pryskyřicí. Výrobci transformátorů tak mají alternativu k obvyklým spojovacím prvkům z blokového třískového materiálu se slepením polyesterovou pryskyřicí nebo kaseinem. Jedinečné slepení fenolovou pryskyřicí materiálu Trafoboard® HD-PH

  • poskytuje nejvyšší elektrické vlastnosti
  • a přispívá k vysoké provozní bezpečnosti olejových transformátorů.
Fasteners made from laminated pressboard with phenolic resin bonding
+
Trafoboard® HD-PH fasteners: Made from laminated pressboard with phenolic resin bonding

Vlastnosti – Spojovací prvky Trafoboard® HD-PH

Vysoká pevnost i při vysokých procesních teplotách: Proti obvyklým spojovacím prvkům z blokového třískového materiálu s lepením polyesterovou pryskyřicí nebo kaseinem má materiál Trafoboard® HD-PH i při vysokých provozních teplotách 90 °C velmi vysokou mechanickou pevnost.

Nízké smrštění a vysoká homogenní pevnost: Nízký obsah vlhkosti a velmi dobrá vysoušecí schopnost během vysoušení kerosinu zajišťují nízké smrštění, a tím velmi homogenní pevnost. Díky tomu materiál Trafoboard® snižuje riziko trhlin a delaminace.

Vysoká přesnost rozměrů: Nízké smrštění spojovacích prvků a matic z materiálu Trafoboard® HD-PH má za výsledek vysokou přesnost rozměrů. Tím usnadňují návrh a dimenzování transformátorů s přesnějšími tolerancemi.

Bez styrenu: Při zpracování obráběním se ve srovnání s blokovým třískovým materiálem lepeným polyesterovou pryskyřicí neuvolňuje styren. To vylučuje zatížení zápachem a přispívá k bezpečnosti práce.

Dodací program

Materiál – Trafoboard® HD-PH

Materiál Trafoboard® HD-PH se skládá z vysoce zhutněných tabulí lisovaných třísek z čisté celulózy dle IEC 60641, které jsou vzájemně spojeny lepeným spojem na bázi fenolu dle IEC 60763 Typ LB 31A.2. Materiál spojuje velmi dobré mechanické a elektrické vlastnosti a vyznačuje se velmi nízkým obsahem vlhkosti a velmi dobrou schopností vysoušení. Při vývoji spolupracovala společnost Röchling úzce s vysokou školou v Osnabrücku.

Konstrukční prvky pro výrobu transformátorů

Spojovací prvky z materiálu Trafoboard® HD-PH jsou součástí naší rozsáhlé nabídky materiálů a konstrukčních a izolačních komponent pro transformátory. Více informací o naší nabídce pro výrobu transformátorů.

+
Společnost Röchling je partnerem TRANSFORM – jedinečné sítě předních světových dodavatelů v oblasti transformátorů.
 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial