Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
Integrovaný systém řízení
Integrovaný systém řízení – certifikace podle DIN EN ISO 9001

Integrovaný systém řízení

Certifikace podle DIN EN ISO 9001

Jasně definované procesy, odpovědnosti a cíle tvoří základ našeho úspěchu. Kvalita našich výrobků a úspěch naší společnosti přímo souvisí s kvalitou našich procesů, bezpečností a zdravím našich zaměstnanců, s odpovědným využíváním energie a šetrným zacházením se zdroji.

Prostřednictvím našeho „integrovaného systému řízení“ v Röchling Industrial neustále pracujeme na systematické optimalizaci všech faktorů kvality, takže mnoho našich poboček Industrial je certifikováno podle mezinárodně platných standardů IMS.

DIN EN ISO 9001 – systém řízení kvality

Naše kontrola kvality DIN EN ISO 9001 a násl. je integrována přímo do výrobního procesu. To nám umožňuje provádět pravidelné materiálové a systémové testy na všech úrovních výroby. Výsledky těchto testů jsou základem pro další rozvoj našeho know-how, neustálé zlepšování kvality našich výrobků a také umožňují sledovatelnost výrobků.

 

 

DIN ISO 45001 – bezpečnost a zdraví při práci

Zdraví našich zaměstnanců má nejvyšší prioritu. Jsme certifikováni podle DIN ISO 45001 „Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Norma usnadňuje integraci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do všech podnikových procesů a vytváří ještě lepší povědomí o bezpečnosti práce na všech úrovních.

 

DIN EN ISO 14001 – management životního prostředí

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na ekologické přizpůsobení provozních procesů. Naše procesy a postupy systematicky plánujeme a optimalizujeme v souladu s požadavky normy, čímž neustále zlepšujeme využívání zdrojů v naší společnosti. Patří sem například šetrné využívání zdrojů ve výrobním procesu a zamezení plýtvání ve výrobě a v kancelářích.

 

DIN EN ISO 50001 – energetický management

Uvědomělé využívání energie a zdrojů je pevně zakotveno v našich firemních zásadách. Norma DIN ISO 50001 popisuje požadavky na zavedení a provozování systému managementu hospodaření s energií. V souladu s požadavky normy systematicky zjišťujeme a kontrolujeme naše energetické toky. Tímto způsobem pravidelně zjišťujeme potenciální úspory a udržitelněji využíváme naše zdroje.

 

DIN EN ISO 13485 – produkty pro lékařskou techniku

Při výrobě produktů pro lékařskou techniku je kladen důraz na bezpečnost pacientů. Norma DIN EN ISO 13485 a další jako standard pro systémy řízení kvality v lékařské technice popisuje mimo jiné požadavky na vývoj, výrobu a prodej výrobků. Naše pobočky certifikované podle této normy zajišťují ve svých procesech systematické dodržování, kontrolu a dokumentaci těchto požadavků.

 

Integrovaný systém řízení – certifikáty

Standardy IMS:

DIN EN ISO 9001, DIN ISO 45001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 13485

Zobrazit všechny certifikáty ISO


„Prostřednictvím našeho Integrated Management System kontinuálně pracujeme na optimalizaci kvality našich procesů, bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců, odpovědného využívání energie a šetrném zacházení se zdroji. Proto jsme nyní certifikováni podle mnoha mezinárodně platných norem.“

Johannes Mohs, generální manažer kvality


Viz také

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial