Odstínění neutronů

U společnosti Röchling obdržíte vysoce odolné materiály z termoplastických umělých hmot, lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí a materiálu laminovaného skelnými vlákny, které byly vyvinuty speciálně pro odstínění neutronů. Materiály mají různě vysoký obsah vodíku pro zpomalení rychlých neutronů, jsou v závislosti na stínícím materiálu k dostání s přídavkem bóru nebo lithia a hodí se pro široký rozsah trvalých procesních teplot.

Termoplastické umělé hmoty

Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí

 • Lignostone® H II/2/30-HB

Materiál laminovaný skelnými vlákny

 • DuratomMimořádné vlastnosti – Vaše výhody

Vysoce odolné materiály Polystone® D nuclear, Polystone® M nuclear, Lignostone® H II/2/30-HB a Duratom mají jedinečné vlastnosti. Umožňují zpomalení rychlých neutronů a absorpci termických neutronů ve Vašich aplikacích a poskytují Vám při realizaci množství technických výhod.

Různý obsah vodíku

Materiály jsou k dispozici s různým obsahem vodíku a hodí se tak ideálně pro zpomalení rychlých neutronů v aplikacích s různými požadavky. Materiály Polystone® D nuclear a Polystone® M nuclear (polyethylen) mají s 13–14 % nejvyšší obsah vodíku z materiálů přítomných na trhu a určených k odstínění neutronů.

Přídavek bóru nebo lithia

V závislosti na materiálu obsahují individuální přídavek bóru nebo lithia pro absorpci termických neutronů.

Vysoká odolnost proti vysokoenergetickému záření

Všechny materiály mají vysokou odolnost proti vysokoenergetickému záření, a tak velmi dlouhou životnost.

Nízká hmotnost

Polystone® D nuclear (0,96 g/cm³), Polystone® M nuclear (0,93 g/cm3), Lignostone® H II/2/30-HB (1,37 g/cm3) a Duratom (1,8 g/cm3) mají velmi nízkou hustotu. To Vám umožní snadnou manipulaci při zpracování a montáži.

Jednoduché opracování

V závislosti na materiálu je možné jednoduché opracování řezáním pilou, stříháním, frézováním a lepením.Kde je stínění proti záření nutné?

jaderných elektrárnách a výzkumných reaktorech, v diagnostickém lékařství a v zabezpečovací technice jsou používány nebo v různých procesech a aplikacích vznikají různé duhy záření, například rentgenové, gama nebo neutronové záření. Dopadne-li rentgenové nebo gama záření na hmotu, ztrácí svou energii hlavně interakcí s elektronovými obaly atomů. S vyšším atomovým číslem stoupá počet elektronů na atom. Proto se například k odstínění rentgenového a gama záření používá olovo. Zbrzdění rychlých neutronů Jelikož neutrony s elektrony neinteragují, ztrácejí při svém průchodu materiály, jako je olovo, pouze velmi málo energie. K zabrzdění neutronových paprsků se proto používají substance s obsahem vodíku, protože hmotnosti neutronů a vodíkových jader jsou prakticky stejné, a proto je přenos energie při srážce maximální. Z tohoto důvodu se k zabrzdění rychlých neutronů až energeticky chudších, termických neutronů hodí materiály s vysokým obsahem vodíku. Absorpce termických neutronů Tyto termické neutrony lze pak eliminovat kolizí s prvky, které disponují velkým adsorpčním průřezem, například bórem nebo lithiem.


Odolnost a životnost

 • Procesní teplota
 • Intenzita neutronového záření
 • Tloušťka materiálu
 • Kombinace s jinými materiály
 • Okolní podmínky: Venkovní nebo vnitřní použití, mechanické ovlivňující faktory, chemické ovlivňující faktory

Tyto faktory musí být pro výběr správného materiálu pro odstínění neutronů respektovány.


Početné oblasti použitíNapříklad:

 • Výzkumné reaktory
 • Jaderné elektrárny
 • Příruční schránky
 • Nádoby Castor
 • Detekční jednotky
 • Detektory pro fyzickou kontrolu
 • Skenery nákladních vozidel

Direct Contact

0 / 4500

You have the option of attaching files to your message. The files have to be JPEG, PNG, PDF-documents or for 3D-Printing STP, STL, IPT. Please be sure that you only add files up to 8 MB

Privacy Policy

Neutron Shielding
Röchling Industrial

Loading...