Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
Markerová technologie
SmartMarker® – identifikace

Identifikace – digitální produktový pas pro finální komponenty.

Identifikace je rozšířením autentizace. Identifikací získává každý výrobek jedinečný produktový pas, do něhož lze uložit všechny potřebné informace.

Digitální produktový pas pro finální komponenty

Identifikace je rozšířením autentizace. Po přimísení markerových částic do výchozího materiálu v prvním kroku procesu technologie SmartMarker® se náhodným rozložením částic SmartMarker® vytvoří náhodný jedinečný vzor. Materiál je tak chráněn proti padělání. Výrobek získává jedinečný v materiálu integrovaný štítek k jednoznačné identifikaci. Tento jedinečný identifikátor slouží k nezpochybnitelnému propojení výrobku s produktovým pasem. Produktový pas lze kdykoli otevřít a získat nejrůznější informace o výrobku. Produktové informace jsou přístupné v digitální podobě a nemusí být fyzicky připojeny k výrobku.

1. Definujte referenční povrch

Ke spolehlivě identifikaci komponent označené technologií SmartMarker® musí být díl uložen v digitální databázi. U komponenty je stanoven referenční povrch, jenž obsahuje náhodný vzor částic SmartMarker®. Vzor částic je naskenován fotoaparátem.

2. Kódování obrázku

Je pořízena fotografie vzoru částic. Následně je fotografie opatřena kódem a jedinečným identifikačním číslem sestávajícím z vícemístného číselného kódu (klíč hash). Tento číselný kód nyní výrobek zastupuje a lze jej použít jako odkaz na digitální produktový pas.

3. Vkládání do databáze

Kód a identifikační číslo obrázku jsou uloženy do databáze obrázků. K tomuto kódu lze přidat digitální informace o výrobku, jako je sériové číslo, materiál, datum výroby, číslo objednávky atd. Identifikovaný vzor částic tak přímo souvisí s danou komponentou.

4. Identifikace

Identifikace proběhne později pomocí fotoaparátu. Nově vytvořený obrázek je opětovně zakódován a porovnán s existujícím kódováním databáze obrázků. Pokud se kódy shodují, je vytvořeno identifikační číslo, jež bylo prve piřazeno komponentě, které lze použít jako odkaz k databázi produktových pasů. Získáte tak přístup k informacím o komponentě uloženým v produktovém pasu.

5. Portus

Produktový pas se ukládá na Portus, digitální platformu IoT, odkud jej můžete kdykoli získat. Na platformě Portus máte přístup ke všem relevantním a předdefinovaným datům ze svého stroje. K tomu využijete mobilní zařízení. Získáte tak pohotový přístup k potřebným produktovým informacím pro své komponenty.

6. SmartMarker® jako technologický nástupce

Na rozdíl od čipů RFID, QR kódů a čárových kódů výrobky s technologií SmartMarker® zajistí bezpečné uložení všech (produktových) informací do koncového produktu. Můžete je kdykoliv získat i přesto, že součásti produktu již nejsou přítomny v důsledku opotřebení či defektů. 

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial