Select a different country or region to see specific content for your location.
Prohlášení o ochraně údajů

Prohlášení o ochraně údajů

A.

Osobní údaje jsou používány pouze v souladu s ustanoveními nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého spolkového zákona o ochraně údajů; zavazujeme se k mlčenlivosti. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se nevztahuje toto prohlášení o ochraně údajů.

Informace o sběru osobních údajů

Níže informujeme o sběru osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údajů, které lze s Vámi osobně spojit, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

Správce dle čl. 4, odst. 7 nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je Röchling SE & Co. KG, Richard-Wagner-Straße 9, 68165 Mannheim, info(at)roechling.com.

Na naše koncernové pracovníky pověřené ochranou osobních údajů se můžete obracet na adrese data-privacy(at)roechling.com, se záležitostmi týkajícími výhradně činnosti osob pověřených ochranou osobních údajů také na adresu roechling(at)team-datenschutz.com nebo na naši poštovní adresu s upřesněním „der Konzern-Datenschutzbeauftragte“ („koncernový pracovník pověřený ochranou osobních údajů).

Jestliže nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, uložíme Vámi sdělené údaje (Vaši e-mailovou adresu, event. jméno a telefonní číslo) z důvodu zodpovězení Vašich dotazů. Případné údaje vymažeme, pokud už není nutné uložení, nebo omezíme zpracování, pokud legislativa stanovuje povinnost uchovávat údaje.

Vaše práva        

Máte vůči nám tato práva týkající se osobních údajů:

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů na zpracování osobních údajů z naší strany. Podrobnosti jsou uvedeny v části B 1 (Informace o Vašich právech dotčených osob)

Shromážděné údaje a účel zpracování

V případě čistě informativního použití webových stránek, tedy pokud se neregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které prohlížeč nutně předává serveru. Jestliže si chcete si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek a zajištění jejich stability (právní základ je čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. f GDPR):

Tyto informace jsou vyhodnocovány anonymizovaně. Používají se ke zvýšení atraktivity, zlepšení obsahu a funkčnosti našich webových stránek. Pokud jsou předávány údaje externím poskytovatelům služeb, zajistili jsme prostřednictvím technických a organizačních opatření zajistili dodržování předpisů ochrany údajů. Výhradně v případě kybernetického útoku na náš server je prováděno vyhodnocení IP adres. Tato data protokolu jsou pravidelně a včas mazána.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nejsou shromažďovány dle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f GDPR, jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je poskytnete dobrovolně a s výslovným souhlasem, např. v rámci registrace, vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailů, v rámci objednávky produktů či služeb, poptávky nebo požadavku na materiál. Kdykoli můžete stáhnout tento souhlas.

Předávání osobních údajů

Získané informace zpravidla nepředáváme třetím stranám. Žádosti o kontakt prostřednictvím kontaktních formulářů na webové stránce však mohou být za účelem zpracování předány poskytovatelům služeb / spolupracujícím partnerům nebo třetím stranám. Pokud mají být údaje předány poskytovatelům služeb v rámci zpracování údajů, jsou vázány na GDPR a německý spolkový zákon o ochraně údajů (BDSG), další legislativní předpisy a toto prohlášení o ochraně osobních údajů. V některých případech mohou být uvedení příjemci v zahraničí („třetí země“). Úroveň ochrany z Německa nemůže být vždy zaručena mimo EU. Společnost Röchling SE & Co. KG se však neustále snaží zajistit dostatečnou úroveň ochrany údajů i u poskytovatelů služeb mimo EU. Sběr, respektive předávání osobních údajů státním institucím a orgánům jsou prováděny pouze v rámci nutných právních předpisů.

Použití cookies

Používáme cookies, malé soubory s informacemi o konfiguraci. Pomáhají zjišťovat individuální nastavení uživatele a realizovat speciální uživatelské funkce. Neshromažďujeme osobní údaje prostřednictvím cookies. Pokud nechcete, abychom Vaše koncové zařízení, nastavte internetový prohlížeč tak, aby vymazal soubory cookies ze zařízení, blokoval všechny cookies nebo Vás varoval před uložením cookies. Veškeré funkce webových stránek lze používat také bez cookies, některé uživatelem definované vlastnosti ovšem potom nejsou k dispozici. Použití cookies:

Tyto webové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování jsou vysvětleny níže:

–             Přechodné cookies (k tomu a)
–             Trvalé cookies (k tomu b).

a)            Přechodné cookies jsou automaticky vymazány po zavření prohlížeče. Patří sem zejména relační soubory cookies. Ukládají takzvané ID relace, pomocí nějž lze přiřadit různé dotazy prohlížeče k běžné relaci. To umožní rozpoznat počítač při návratu na naše webové stránky. Relační cookies jsou vymazány, pokud se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

b)           Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí zadané lhůty, která se může lišit v závislosti na daném souboru cookie. Můžete kdykoli vymazat cookies v bezpečnostním nastavení prohlížeče.

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat dle požadavků a např. odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme, že případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Používáme cookies k Vaší možné identifikaci pro následující návštěvy, pokud máte účet u nás. V opačném byste se museli při každé návštěvě znovu přihlásit.

Používané soubory cookie flash neeviduje prohlížeč, ale flash plugin. Dále používáme HTML5 storage objects, které se ukládají na koncovém zařízení. Tyto objekty ukládají požadovaná data nezávisle na použitém prohlížeči a nemají datum automatického vypršení platnosti. Pokud nechcete zpracovávat flash cookies, musíte do svého prohlížeče nainstalovat příslušný add-on. Použití HTML5 storage můžete zabránit tím, že v prohlížeči použijete soukromý režim. Navíc doporučujeme ručně pravidelně smazat cookies a historii prohlížeče.

We use Piwik PRO Analytics Suite as our website/app analytics software and consent management tool. We collect data about website visitors based on cookies. The collected information may include a visitor’s IP address, operating system, browser ID, browsing activity and other information. See the scope of data collected by Piwik PRO.

We calculate metrics like bounce rate, page views, sessions and the like to understand how our website/app is used. We may also create visitors’ profiles based on browsing history to analyze visitor behavior, show personalized content and run online campaigns.

We host our solution on Microsoft Azure in Germany, and the data is stored for 25 months.

The purpose of data processing: analytics and conversion tracking based on consent. Legal basis: Art. 6 (1)(a) GDPR.

Piwik PRO does not send the data about you to any other sub-processors or third parties and does not use it for its own purposes. For more, read Piwik PRO’s privacy policy.

Youtube

Používáme pro zařazení videí plugin YouTube, který provozuje společnost Youtube, se sídlem LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud otevřete webové stránky s tímto pluginem, sdělí se serveru Youtube, kterou stránku přesně jste navštívili. Pokud byste byli také přihlášeni pomocí účtu YouTube, umožnilo by to Googlu přiřadit chování při surfování k Vašemu uživatelskému profilu. Tomu lze předejít odhlášením z účtu Youtube.

Na www.google.de/intl/de/policies/privacy získáte další informace o shromažďování a používání Vašich dat prostřednictvím Google v upozornění o ochraně údajů.

Bezpečné a odpovědné chování na internetu

Společnost Röchling SE & Co. KG vyzývá všechny rodiče a osoby zajišťující dohled na děti, aby instruovali děti o bezpečném a zodpovědném používání osobních údajů na internetu. Bez souhlasu rodičů nebo osob zajišťujících dozor by děti neměly předávat osobní údaje na webových stránkách společnosti Röchling SE & Co. KG! Ujišťujeme, že vědomě neshromažďujeme, nijak nepoužíváme ani neoprávněně nezveřejňujeme třetím stranám osobní údaje dětí.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nemají vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochraně údajů. Tyto webové stránky jsou provozovány většinou ze zahraničí. Úroveň ochrany údajů z Vaší vlasti nelze zaručit v jiných zemích.

Kontakt

Na naše koncernové pracovníky pověřené ochranou osobních údajů se můžete obracet na adrese data-privacy(at)roechling.com, se záležitostmi týkajícími výhradně činnosti osob pověřených ochranou osobních údajů také na adresu roechling(at)team-datenschutz.com. V případě problémů, otázek nebo podnětů se můžete obrátit také e-mailem na communications(at)roechling-plastics.com. Vzhledem k neustálému rozvoji internetu jsou občas nutné úpravy prohlášení o ochraně údajů. Vyhrazujeme si právo provádět kdykoli příslušné změny.

Newsletter

S Vaším souhlasem si můžete objednat newsletter, prostřednictvím něhož Vás budeme informovat o aktuálních zajímavých nabídkách. Propagované zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu.

Pro registraci newsletteru používáme pro zájemce, kteří nejsou stávajícími zákazníky, tzv. metodu double opt-in. To znamená, že Vám po registraci pošleme e-mail na zadanou e-mailovou adresu, v němž Vás požádáme o potvrzení, že chcete dostávat newsletter.  Pokud nepotvrdíte registraci do 24 hodin, Vaše informace budou zablokovány a po jednom měsíci automaticky vymazány. Kromě toho ukládáme používané IP adresy a čas registrace a potvrzení. Účelem postupu je prokázat registraci a eventuálně moci objasnit možné zneužití osobních údajů.

Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je e-mailová adresa. Uvedeních dalších, zvlášť označených údajů je dobrovolné a bude použito pro možnost osobního oslovení.  Po potvrzení uložíme e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právní základ je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a GDPR.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli stáhnout a odhlásit se z newsletteru. Stažení souhlasu můžete deklarovat kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu newsletteru, prostřednictvím tohoto formuláře na webových stránkách, e-mailem na adresu data-privacy(at)roechling.com, roechling(at)team-datenschutz.com nebo zprávou adresovanou na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Stávající zákazníci s e-mailovou adresou, která je nám známá a je používána pro obchodní vztahy, dostávají náš newsletter v (ne)pravidelných intervalech bez přihlášení (nejedná se o metodu double opt-in). Činíme tak v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR v rámci našeho oprávněného zájmu informovat rovněž tyto skupiny osob o zajímavých výrobních novinkách, specifikacích a podobně. Pro stávající zákazníky platí ve stejném rozsahu výše uvedená možnost odhlášení odběru newsletteru prostřednictvím jedné ze znázorněných možností. Budete však odstraněni pouze z rozdělovníku pro rozesílání newsletteru. Použitá e-mailová adresa zůstává v platnosti uložena pro aktuální obchodní vztah.

Upozorňujeme, že v případě posílání newsletteru hodnotíme chování uživatelů. Pro toto hodnocení odesílané e-maily obsahují tzv. web beacons nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory jednoho pixelu uložené na našich webových stránkách. Pro vyhodnocení propojíme data a web beacon s Vaší e-mailovou adresou a individuálním ID.

B.

1.            Informace o Vašich právech dotčených osob

Jste oprávněni požadovat informace o uložených údajích o své osobě a kopii těchto údajů (§ 15 GDPR). V souladu se zákonnými předpoklady máte právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů (čl. 16 až 18 GDPR).

Jestliže jste poskytli souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli stáhnout. Toto stažení ovlivní spolehlivost následného zpracování osobních údajů.

Máte rovněž právo v souladu se zákonnými předpoklady vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR) a obdržet osobní údaje, které jste poskytli a které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR).

Rovněž máte v souladu s legislativním ustanovením právo podat stížnost dozorovému úřadu, který nemusí být nutně příslušný pro danou společnost, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je protiprávní (čl. 77 GDPR). Orgán pro kontrolu údajů příslušný pro koncern je:

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, Königstraße 10A, 70173 Stuttgart, Germany

2.            Doba ukládání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k provádění služby, kterou požadujete nebo k níž jste poskytli svůj souhlas, jestliže neplatí zákonné požadavky jiného znění, jako například obchodní a daňové lhůty pro uchovávání údajů.

Pokud údaje již nejsou potřebné k plnění těchto účelů, jsou již předem smazány, nejpozději avšak za 24 měsíců.

3.            Informace o právu vznést námitku dle článku 21 GDPR

Právo vznést námitku týkající se konkrétního případu

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 6, odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a článku 6, odst. 1, písm. f GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních ve smyslu článku 4, č. 4 GDPR.

Jestliže vznesete námitku, osobní údaje už nebudou zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Příjemce námitky

Námitku lze podat bez předepsané podoby s uvedením věci „námitka“ a uvedením Vašeho jména, adresy a data narození. Námitku byste měli adresovat na:

Röchling SE & Co. KG
Richard-Wagner-Str. 9
68165 Mannheim

data-privacy(at)roechling.com 
roechling(at)team-datenschutz.com 

Ohledně dotazů a záležitostí týkajících se ochrany údajů a uplatnění práv dotčených osob můžete kromě toho použít náš kontaktní formulář.

Vyhrazujeme si právo aktualizovat toto prohlášení o ochraně údajů v nepravidelných intervalech a upravit je např. dle změněných legislativních rámcových podmínek. Navštěvujte tedy pravidelně webové stránky, abyste se informovali o případných aktualizacích.

See also:

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Publikace

Select Website

roe_group_hero_0.jpg
Tvarujeme průmysl pomocí plastů na míru

Skupina Röchling