Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

ESD plasty

Antistatické plasty a vodivé plasty

Společnost Röchling nabízí rozsáhlou paletu ESD plastů a rovněž ESD desek

Při výuce fyziky je oblíbeným pokusem vytvoření elektrostatického náboje třením fólie z plasty. Také v mnoha průmyslových odvětvích může dojít k nabití dílů zařízení elektrostatickým nábojem v důsledku tření. Při vybití těchto napětí může dojít k ohrožení osob nebo v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu k zapálení plynů či prachu přeskočením jiskry. Statické náboje mohou být také příčinou elektromagnetických poruch citlivých přístrojů. Elektricky vodivé a antistatické plasty zde mohou být opatřením k nápravě.

Elektricky vodivé plasty

Plastů s definovanou elektrickou vodivostí mohou elektrické náboje kontrolovaně a trvale odvádět. Použití je aktuální v mnoha průmyslových odvětvích: Příkladem jsou elektronický a polovodičový průmysl, výroba ventilačních zařízení, ventilátorů a čerpadel, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, obilní mlýny a další průmyslová odvětví, ve kterých sypké materiály vytvářejí prach, při zacházení s hořlavými kapalinami a plyny např. u čerpacích stanic, na letištích a v plynových zařízeních, papírenský průmysl, výroba tkanin a fólií nebo hornictví. Paleta výrobků společnosti Röchling v oblasti elektricky vodivých plastů poskytuje vzhledem ke svému rozmanitému profilu vlastností pro tyto aplikace maximální míru bezpečnosti.

ATEX

Dosáhne-li výboj v prostředí s nebezpečím výbuchu (tzv. EX zóny) dostatečné zápalné energie, může dojít k vybití jiskrou, a tím k zapálení explozivních látek. S názvem odvozeným od francouzského „ATmosphère EXpolsive“ vytváří evropská směrnice ATEX 94/9/ES regulativ pro použití komponent a systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Člověk vnímá jako krátký elektrický úder elektrostatické výboje až od 3 000 V. Konstrukční díly používané v elektronice a polovodičovém průmyslu jsou podstatně citlivější. Již náboje výrazně menší než 100 V mohou citlivé konstrukční prvky (ESDS = Electrostatic Discharge Sensitive Devices) ovlivnit, nebo dokonce zničit. Následkem je trvalé poškození nebo okamžitý výpadek konstrukčního dílu. Materiály, které s těmito citlivými konstrukčními díly přijdou do styku, musí proto disponovat elektricky vodivými vlastnostmi.

Röchling Industrial nabízí průmyslovým odvětvím, která kladou požadavky na elektrickou vodivost plastů, širokou paletu technických a vysoce odolných plastů. Kromě „klasických“ vlastností, jako je například vynikající chemická odolnost, velmi dobrá kluznost nebo vysoká odolnost proti oděru, nehořlavost, samozhášivost nebo vhodnost pro použití při vyšších teplotách, disponují také definovanou elektrickou vlastností – od antistatické až po vodivou.
 

Chrání citlivé konstrukční prvky: Elektricky vodivé plasty mohou zamezit zničení elektrostatickými výboji
+
Chrání citlivé konstrukční prvky: Elektricky vodivé plasty mohou zamezit zničení elektrostatickými výboji
Nový vývojový typ pro výstavbu vzduchotechnických zařízení: Díky skelnému pletivu na zadní straně desky lze Polystone® PPs EL GK velmi dobře slepit s jinými materiály
+
Nový vývojový typ pro výstavbu vzduchotechnických zařízení: Díky skelnému pletivu na zadní straně desky lze Polystone® PPs EL GK velmi dobře slepit s jinými materiály
Ještě nižší povrchový odpor: Konstrukční díl z materiálu SUSTARIN C ESD 90 PLUS (POM) je chráněn před elektrostatickými výboji
+
Ještě nižší povrchový odpor: Konstrukční díl z materiálu SUSTARIN C ESD 90 PLUS (POM) je chráněn před elektrostatickými výboji

Výrobní program – ESD plasty / ESD desky z plasty

Polystone® PPs EL

Polystone® PPs EL GK

Polystone® G-černý EL

Polystone® M (PE-UHMW), Polystone® D (PE-HD)

Polystone® PVDF EL

SUSTAPEI ESD 90 (PEI)

SUSTAPEEK CF 30 (PEEK)

SUSTAPVDF ESD 60 (PVDF)

SUSTAMID 6 ESD 60 (PA 6)

SUSTAMID 6G ESD 90 (PA 6 G)

SUSTARIN C ESD 60 (POM)

SUSTARIN C ESD 60 PLUS (POM)

SUSTARIN C ESD 90 (POM)

SUSTARIN C ESD 90 PLUS (POM)

 

Izolační schopnost

Izolační schopnost materiálu je definována odporem, kterým působí proti jím protékajícímu elektrickému proudu. Průchozí odpor zohledňuje ovšem pouze proud, který protéká vnitřkem materiálu, a vylučuje podíl proudu protékající na povrchu. Povrchový odpor měřený mezi dvěma elektrodami umístěnými na povrchu materiálu zohledňuje i část proudu, který protéká vnitřkem materiálu.

Pro posouzení vhodnosti materiálu pro ESD aplikaci (ESD = Electro Static Dissipation) je důležitější povrchový odpor, protože podstatně ovlivňuje elektrostatický náboj a výboj materiálu. Při výběru se musí zajistit, že použitý materiál nemá schopnost elektrostatického nabití, tedy že je povrchový odpor menší než 109 Ω.

Povrchový odpor lze v zásadě rozdělit do třech oblastí odporu:

Elektrostaticky vodivý

Materiály s povrchovým odporem menším než 106 Ω jsou elektrostaticky vodivé. Tyto materiály jsou schopné přivedený náboj v co nejkratší době odvést. Vzhledem k velmi nízké době vybití nejsou vodivé materiály vhodné pro všechny ESD aplikace, protože napěťové špičky, které se zde vyskytují, mohou vést k poškození elektrostaticky citlivých elektronických konstrukčních dílů.

Elektrostaticky disipativní

Jako elektrostaticky disipativní se označují materiály, jejichž specifický povrchový odpor se nachází v rozmezí 106 Ω až 1012 Ω. Tyto materiály jsou schopny přivedený náboj odvést v definované době. Elektrostatické nabití těchto materiálů je možné jen v omezené míře. Materiály s povrchovým odporem menším než 109 Ω nemají schopnost elektrostatického nabití.

Izolační materiály

Materiály se specifickým povrchovým odporem větším než 1012 Ω se označují jako izolační. Izolátory mají velmi nízkou elektrickou vodivost. Z tohoto důvodu zůstává přivedený náboj velmi dlouho na povrchu těchto materiálů a pouze pomalu mizí. Náboje mnoha tisíc voltů jsou tak bez problémů možné. Izolační materiály jsou pro ESD aplikace nevhodné.

Průchozí odpor

Dalším elektrostatickým materiálovým parametrem je průchozí odpor. Souběžně se snížením povrchového odporu klesá v rámci modifikace materiálu často i průchozí odpor. Pro množství aplikací je průchozí odpor bez významu.

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial