Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
Bezpečný svarový šev z plasty
Bezpečný svarový šev z plasty

Bezpečný spoj – na čem záleží při svařování

Nové svářečky ve vývojovém centru v Harenu

Ačkoliv je sotva vidět, hraje pro provozní bezpečnost a životnost nádrží rozhodující roli: svarový spoj. Zajišťuje bezpečné spojení deskového materiálu. Výrobci nádrží potřebují proto materiály, které jsou snadno svařitelné a poskytují bezpečný a zatížitelný svarový spoj. Ale jak lze vlastně vhodnost pro svařování zkontrolovat a pomocí kterých zkoušek se kvalita svarových spojů kontroluje?

Jako dodavatel komplexních služeb v oblasti výroby nádrží a zařízení pro chemický průmysl má společnost Röchling bezkonkurenční rozmanitost materiálů pro konstrukci hranatých a kruhových nádrží. Plastů společnosti Röchling jsou ve výrobě nádrží používány v celosvětovém měřítku. Pro zajištění svařitelnosti jsou ve vývojovém centru na pobočce v Harenu prováděny pravidelně zkoušky svarových spojů. Společnost Röchling tak zajišťuje vysokou kvalitu stávajících výrobků a umožňuje současně uplatnění aktuálních poznatků ve vývoji nových materiálů.

Reliable: The weld seam ensures a secure bond between the container bottom and wall
Nová styková svářečka s topnými články: S novým zařízením lze testovat zejména svarové spoje u velkoformátových desek
Nové možnosti vývoje plastů: Laboratorní svářečka umožňuje přesné nastavení parametrů svařování i při minimální síle

Nová styková svářečka s topnými články

Pro zlepšení a optimalizaci svařitelnosti deskových materiálů uvedla nyní společnost Röchling do provozu ve vývojovém centru v Harenu novou velkoformátovou stykovou svářečku s topnými články. Ta umožňuje svařování materiálů s tloušťkou stěny více než 60 mm a používá se rovněž pro workshopy a školení. Se zařízením lze zejména testovat svarové spoje velkoformátových desek.

Nové laboratorní svářečky

Nová je také laboratorní svářečka, která nabízí nové možnosti pro vývoj materiálů pro výrobu nádrží: Každý materiál se musí svařovat s určitými parametry svařování – to znamená s určitou teplotou, určitým tlakem a určitou silou. Pro standardní plasty jako PE a PP jsou parametry uvedeny v mezinárodně uznávaném předpisu pro spojování plastů Německého spolku pro svařovací techniku (DVS). Nová laboratorní svářečka usnadňuje vývoj parametrů svařování pro materiály, které v předpisu DVS nejsou zohledněny. Tak lze například vyvíjet parametry pro speciální materiály, jako jsou materiály silně tekuté a pružné.

Všechny svařovací činnosti jsou u společnosti Röchling prováděny odborným personálem vyškoleným pro svařování plastů dle DVS 2213. Odborná příprava zahrnuje základy svařování s různými postupy svařování a umožňuje posuzování, hodnocení a zkoušení svarových spojů.

Nedestruktivní zkušební metody

Pro kontrolu svarových spojů se používají jak nedestruktivní, tak i destruktivní zkoušky. Nedestruktivní zkouška je u společnosti Röchling prováděna pomocí vysokonapěťového elektrojiskrového zkušebního přístroje. Vady svaru jsou přitom odhalovány napěťovým průrazem. Na jedné straně zkoušeného konstrukčního dílu je podél svarového švu umístěna vodivá komponenta a na druhé straně vytvářeno ručním přístrojem vysoké napětí. Velikost napětí je závislá na typu materiálu a tloušťce materiálu zkoušeného tělesa. Vyskytuje-li se ve svarovém spoji slabé místo, dojde k napěťovému průrazu.

Destruktivní zkušební metody

Při destruktivních zkušebních metodách je zkoušený konstrukční díl následně již nepoužitelný. Jak při technologické zkoušce ohybem dle DVS 2203-5, tak i při zkoušce tahem dle DVS 2203-2 je pro posouzení svarového spoje zkoušena jeho tvárnost, a tím i kvalita provedení. Při zkoušce ohybem je při ohybovém zatížení měřen úhel ohybu a hodnocen vzhled lomu. Při zkoušce tahem je v tahovém zatížení určován krátkodobý součinitel svaru a rovněž posuzován vzhled lomu.

Kontakt

Zkoušky a nové svářečky pomáhají zajistit vysokou kvalitu materiálů společnosti Röchling a přispívají k vývoji nových, inovativních plastů. 

Rádi Vás podrobně informujeme o naší rozsáhlé nabídce materiálů pro výrobu nádrží. Použijte jednoduše náš kontaktní formulář níže a napište nám.

 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial