CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

Lignostone® L

Laminated Densified Wood

Lignostone® – lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí přímo od vynálezce. Skládá se z dýh buku lesního (Fagus sylvatica) spojených pod tlakem a za tepla vytvrzujícími umělými pryskyřicemi. Více než 100 let zkušeností. Mimořádné a vědecky prokázané mechanické a izolační vlastnosti.

 • Odolává silnému mechanickému zatížení
 • Dobrá elektrická izolace
 • Nízká tepelná vodivost
 • Vynikající tepelná odolnost
 • Vysoká odolnost proti opotřebení a oděru
 • Nízký koeficient kluzného tření
 • Nízká specifická hmotnost
 • Velmi dobrá absorpce oleje

Kvalita dýhy

 • SQ = standardní kvalita – odpovídá požadavkům IEC 61061
 • HQ = vysoká kvalita – překonává požadavky IEC 61061
 • TQ = špičková kvalita – výrazně překonává požadavky IEC 61061

Klíč označení

Vhodnou kvalitu pro specifické použití určuje:

Stupeň zhutnění

H = 1,30 až 1,40 g/cm³

Uspořádání vrstev I = podélné vrstvení
II = křížové vrstvení
X = tangenciální vrstvení

Tloušťka vrstvy 1 = tloušťka dýhy < 2 mm
2 = tloušťka dýhy ≥ 2 mm

Druh pryskyřice bez označení = mechanické typy
E3 = elektrické typy

Качество шпона

 • SQ = Стандартное качество - соответствует требованиям МЭК 61061
 • HQ = Высокое качество - Превосходит требования МЭК 61061
 • TQ = высочайшее качество - намного превосходит требования МЭК 61061

Ключ к идентификации

Требуемая оценка для конкретного применения определяется с помощью:

 

Символы уплотнения

L = от 0.75 до 1.05 г/см3
M = от 1.10 до 1.25 г/см3
H = от 1.30 до 1.40 г/см3

Слоистость

I= параллельная
II= крест-накрест
X= тангенциальный

Толщина шпона

1 = шпон < 2 mm
2 = шпон ≥ 2 mm

Тип смолы

без характера = механические типы
E3 = электрические типы

sheet
QR-Code

Characteristics

 • High mechanical strength at low density
 • High red beech veneer quality; parallel stacked
 • Laminated densified wood P2R according to the standard IEC 61061
 • Standard quality red beech veneer; parallel stacked
 • High red beech veneer quality; crosswise stacked
 • Laminated densified wood C2R according to the standard IEC 61061
 • Standard quality red beech veneer; crosswise stacked
 • Top red beech veneer quality; parallel stacked
 • Top red beech veneer quality; crosswise stacked
 • High red beech veneer quality; tangential stacked
 • Laminated densified wood T2R according to the standard IEC 61061
 • Top red beech veneer quality; tangential stacked

Application Examples

Opěrná ložiska zásobních nádrží pro tankery pro přepravu zkapalněného plynu

Materiál Lignostone® je lisované dřevo napuštěné pryskyřicí a byl vyvinut speciálně pro použití u LNG a LPG tankerů. Materiál Lignostone® spojuje dobrou tepelnou izolaci a nízkou hmotnost s vysokou mechanickou zatížitelností a trvalou procesní teplotou −196 °C až +90 °C. Typické konstrukční díly jsou například opěrná ložiska zásobních nádrží a bloky. Materiál Lignostone® je atestován ze strany LR, BV, NKK, GL, DNV, M.W.Kellog, IHI a JMU.

Lignostone® cryogenic pro LNG pohony

BU: Důvěřujte celosvětově ověřené kvalitě: Materiál Lignostone® cryogenic se používá v mezinárodní lodní dopravě již po desetiletí jako nízkoteplotní izolace v LNG a LPG tankerech – zde jako opěrné ložisko nádrže zhotovené dle výkresu zákazníka.

Konstrukční prvky z materiálu Lignostone® Transformerwood

Materiál Lignostone® Transformerwood má v mezinárodním průmyslu výroby transformátorů vynikající pověst. Tento prémiový materiál spojuje vynikající elektrické a tepelné vlastnosti s velmi dobrým příjmem oleje, nízkou hmotností a vysokou zatížitelností. Typickými konstrukčními díly jsou přítlačné kroužky, platformy, přítlačné profily, stoupací kroužky, přítlačné segmenty a spojovací prvky.

Variants

SKUNameTypeTypeColorMeasurementsLengthWidthThicknessHeight
Stock item (no MOQ)
234039Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 35 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 35 mm
Stock item (no MOQ)
249159Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 65 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 65 mm
No stock item (MOQ)
264064Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 50 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
269941Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
322214Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 30 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
361363Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 58 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 58 mm
No stock item (MOQ)
361382Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 27 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 27 mm
No stock item (MOQ)
361386Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 45 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 45 mm
No stock item (MOQ)
361495Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 63 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 63 mm
No stock item (MOQ)
456721Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 19 (-0/+0,5) mm 2 000 mm 1 000 mm 19 mm
Stock item (no MOQ)
471103Lignostone® L I/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 15 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 15 mm
Stock item (no MOQ)
100003Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 12 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 12 mm
Stock item (no MOQ)
100004Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 15 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 15 mm
Stock item (no MOQ)
100005Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (-0/+3) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
100006Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 25 (-0/+3) mm 2 000 mm 1 000 mm 25 mm
Stock item (no MOQ)
100007Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
100008Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
100009Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
100010Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
100012Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
Stock item (no MOQ)
100013Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 100 (-0/+6) mm 2 000 mm 1 000 mm 100 mm
Stock item (no MOQ)
100015Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 10 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 10 mm
Stock item (no MOQ)
100016Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 15 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 15 mm
Stock item (no MOQ)
100017Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
100019Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
100021Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
100023Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
100024Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
100025Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 100 (+/-1,6) mm 2 000 mm 1 000 mm 100 mm
Stock item (no MOQ)
225686Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 16 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 16 mm
Stock item (no MOQ)
228833Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
234405Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
234443Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 100 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 100 mm
Stock item (no MOQ)
234502Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
234505Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
234506Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 70 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 70 mm
Stock item (no MOQ)
234509Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
Stock item (no MOQ)
235102Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 90 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 90 mm
No stock item (MOQ)
235549Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 50 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
235620Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
235621Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 25 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 25 mm
Stock item (no MOQ)
238011Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
238012Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 100 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 100 mm
Stock item (no MOQ)
238023Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
238025Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 25 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 25 mm
Stock item (no MOQ)
238180Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
238192Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
239177Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 90 (+/-1,6) mm 2 000 mm 1 000 mm 90 mm
No stock item (MOQ)
243560Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 60 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
248581Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 12 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 12 mm
No stock item (MOQ)
265268Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 55 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 55 mm
No stock item (MOQ)
265273Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (+/-1,6) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
No stock item (MOQ)
265274Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 14 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 14 mm
No stock item (MOQ)
312206Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 100 (+/-1,7) mm 2 400 mm 2 000 mm 100 mm
No stock item (MOQ)
324393Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 40 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 200 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
334809Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 70 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 70 mm
No stock item (MOQ)
346457Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 200 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
355068Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 200 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
355069Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 35 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 200 mm 35 mm
Stock item (no MOQ)
355328Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 114 (+/-1,6) mm 2 400 mm 2 000 mm 114 mm
No stock item (MOQ)
358764Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 40 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
400264Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 115 (+/-2,5) mm 2 400 mm 2 000 mm 115 mm
No stock item (MOQ)
400982Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
400983Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 60 mm
No stock item (MOQ)
400984Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
412581Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 45 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 45 mm
No stock item (MOQ)
413232Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 25 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 25 mm
No stock item (MOQ)
413233Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 55 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 55 mm
No stock item (MOQ)
414028Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 50 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
425558Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 32 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 32 mm
No stock item (MOQ)
425559Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 42 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 42 mm
No stock item (MOQ)
426550Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 17 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 17 mm
No stock item (MOQ)
426551Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 20 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
428485Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 40 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
437524Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 75 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 75 mm
No stock item (MOQ)
437525Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 25 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 25 mm
No stock item (MOQ)
437530Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 12 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 12 mm
No stock item (MOQ)
451611Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 60 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 60 mm
No stock item (MOQ)
451612Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 30 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
451854Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 55 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 200 mm 55 mm
No stock item (MOQ)
452332Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 80 (+/-1,6) mm 2 000 mm 1 300 mm 80 mm
No stock item (MOQ)
461536Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 10 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 10 mm
Stock item (no MOQ)
461997Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (+/-2) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
463191Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 75 (-0/+3) mm 2 000 mm 1 000 mm 75 mm
Stock item (no MOQ)
465269Lignostone® L I/2-E3-SQ (0,85) pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+1) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
100084Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 15 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 15 mm
Stock item (no MOQ)
100085Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
100086Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 25 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 25 mm
Stock item (no MOQ)
100087Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
100088Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 35 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 35 mm
Stock item (no MOQ)
100089Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
100090Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 45 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 45 mm
Stock item (no MOQ)
100091Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
100092Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
100093Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 70 (-0/+6) mm 2 000 mm 1 000 mm 70 mm
Stock item (no MOQ)
100094Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (-0/+6) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
Stock item (no MOQ)
100095Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 90 (-0/+6) mm 2 000 mm 1 000 mm 90 mm
Stock item (no MOQ)
100096Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 100 (-0/+6) mm 2 000 mm 1 000 mm 100 mm
Stock item (no MOQ)
100097Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 120 (-0/+8) mm 2 000 mm 1 000 mm 120 mm
Stock item (no MOQ)
100100Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 15 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 15 mm
Stock item (no MOQ)
100101Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
100102Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 25 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 25 mm
Stock item (no MOQ)
100103Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
100104Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 35 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 35 mm
Stock item (no MOQ)
100105Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
100106Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 45 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 45 mm
Stock item (no MOQ)
100109Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
100111Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (+/-1,6) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
No stock item (MOQ)
208614Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
208615Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 60 mm
No stock item (MOQ)
208616Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 100 (+/-1,5) mm 2 000 mm 1 300 mm 100 mm
No stock item (MOQ)
208620Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 25 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 25 mm
No stock item (MOQ)
208621Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 40 (-0/+6) mm 2 400 mm 2 000 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
208623Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 76 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 76 mm
No stock item (MOQ)
208624Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 100 (-0/+4) mm 2 400 mm 2 000 mm 100 mm
No stock item (MOQ)
208627Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 75 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 75 mm
No stock item (MOQ)
208628Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 90 (+/-2) mm 2 400 mm 2 000 mm 90 mm
Stock item (no MOQ)
220040Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 15 (+/-0,5) mm 2 000 mm 1 000 mm 15 mm
Stock item (no MOQ)
220164Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 12 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 12 mm
Stock item (no MOQ)
229559Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
229665Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (+/-0,5) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
229806Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 50 (-0/+6) mm 2 400 mm 2 000 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
234102Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 55 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 55 mm
Stock item (no MOQ)
234941Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 10 (+/-0,5) mm 2 000 mm 1 000 mm 10 mm
Stock item (no MOQ)
234999Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
235535Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 45 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 45 mm
No stock item (MOQ)
236728Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 40 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
236854Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
237526Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
237544Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
237547Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
238884Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
239044Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 10 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 10 mm
No stock item (MOQ)
239045Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 15 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 15 mm
No stock item (MOQ)
239047Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 60 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
239249Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 20 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
239252Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 100 (+/-2) mm 2 000 mm 1 300 mm 100 mm
Stock item (no MOQ)
239254Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 120 (+/-1,7) mm 2 000 mm 1 300 mm 120 mm
No stock item (MOQ)
239575Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 70 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 70 mm
No stock item (MOQ)
240439Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 45 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 45 mm
No stock item (MOQ)
240440Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 12 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 12 mm
Stock item (no MOQ)
240647Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (+/-0,5) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
241030Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 63,5 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 63,5 mm
Stock item (no MOQ)
241864Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 10 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 10 mm
No stock item (MOQ)
245060Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 80 (+/-1,6) mm 2 400 mm 2 000 mm 80 mm
No stock item (MOQ)
245358Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 50 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
247248Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 25 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 25 mm
No stock item (MOQ)
247250Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 40 (-0/+6) mm 2 400 mm 2 000 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
247252Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 50 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
248820Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
249182Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 30 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
249806Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
250152Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 110 (-0/+6) mm 2 400 mm 2 000 mm 110 mm
No stock item (MOQ)
253268Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 20 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
253540Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 40 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
253804Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 20 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
253807Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 70 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 70 mm
Stock item (no MOQ)
253959Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 12 (+/-0,5) mm 2 000 mm 1 000 mm 12 mm
No stock item (MOQ)
255168Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 100 (+/-1,6) mm 2 400 mm 2 000 mm 100 mm
No stock item (MOQ)
257249Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
No stock item (MOQ)
258634Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 90 (+/-2) mm 2 400 mm 2 000 mm 90 mm
No stock item (MOQ)
264717Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 45 (+/-2,5) mm 2 000 mm 1 300 mm 45 mm
No stock item (MOQ)
265237Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 30 (+/-0,5) mm 2 000 mm 1 200 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
268034Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 35 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 35 mm
Stock item (no MOQ)
268652Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 40 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 40 mm
Stock item (no MOQ)
268692Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
268723Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
272220Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
272746Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 60 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
273933Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
278950Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 60 (+/-1) mm 2 000 mm 1 300 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
280177Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
281536Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
285897Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 20 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
289264Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 58 (+/-0,2) mm 2 000 mm 1 000 mm 58 mm
Stock item (no MOQ)
289871Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 110 (+/-1,8) mm 2 000 mm 1 000 mm 110 mm
No stock item (MOQ)
290534Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 30 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
290535Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 40 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
291996Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 60 (+/-1) mm 2 000 mm 1 200 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
296590Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
296608Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 50 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
296609Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 55 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 55 mm
No stock item (MOQ)
296612Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 25 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 25 mm
Stock item (no MOQ)
297180Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0.25/+0.75) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
298893Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
Stock item (no MOQ)
300157Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 13 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 13 mm
Stock item (no MOQ)
300159Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 28 (+/-1) mm 2 000 mm 1 000 mm 28 mm
Stock item (no MOQ)
300168Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 30 (+2/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 30 mm
Stock item (no MOQ)
300170Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 20 (+2/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 20 mm
Stock item (no MOQ)
301551Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 60 (+2/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 60 mm
Stock item (no MOQ)
301641Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
Stock item (no MOQ)
301642Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 100 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 000 mm 100 mm
No stock item (MOQ)
301669Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 100 (+2/+5) mm 2 400 mm 2 000 mm 100 mm
No stock item (MOQ)
301705Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 20 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
302743Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 50 (+2/+4) mm 2 000 mm 1 000 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
302746Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (+2/+5) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
No stock item (MOQ)
302757Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 120 (+2/+5) mm 2 400 mm 2 000 mm 120 mm
No stock item (MOQ)
302795Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 80 (+2/+5) mm 2 400 mm 2 000 mm 80 mm
No stock item (MOQ)
304979Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 50 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 50 mm
No stock item (MOQ)
309029Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 100 (-0/+3) mm 2 000 mm 1 300 mm 100 mm
Stock item (no MOQ)
309926Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 110 (+/-0,5) mm 2 000 mm 1 000 mm 110 mm
No stock item (MOQ)
312091Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 25 (-0.25/+0.75) mm 2 000 mm 1 000 mm 25 mm
No stock item (MOQ)
312763Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 14 (+/-1) mm 2 400 mm 2 000 mm 14 mm
No stock item (MOQ)
313525Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 20 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 20 mm
No stock item (MOQ)
313555Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.300 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 300 mm 30 mm
No stock item (MOQ)
315583Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 15 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 15 mm
No stock item (MOQ)
315585Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 40 (-0/+2) mm 2 400 mm 2 000 mm 40 mm
No stock item (MOQ)
315589Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.400 x 2.000 x 120 (-0/+3,2) mm 2 400 mm 2 000 mm 120 mm
Stock item (no MOQ)
317284Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.000 x 80 (-0/+3,2) mm 2 000 mm 1 000 mm 80 mm
No stock item (MOQ)
318048Lignostone® L II/2-E3-HQ pressed sheet sheet 2.000 x 1.200 x 30 (-0/+2) mm 2 000 mm 1 200 mm 30 mm