Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
LubX CQ
LubX® CQ – kluzný materiál pro nehlučná dopravníková zařízení

LubX® CQ – kluzný materiál pro nehlučná dopravníková zařízení

Snižuje hlučnost dopravníků a podporuje stabilitu procesu

Kluzný materiál LubX® CQ – speciálně vyvinutý pro dopravníková zařízení, u kterých je požadována nízká hlučnost. Díky svým vlastnostem přispívá LubX® CQ k nehlučnému a stabilnímu dopravnímu procesu.

LubX® CQ je součástí naší produktové řady sortimentu LubX® pro kluzné materiály – „Q“ znamená Quiet. V naší produktové řadě LubX® najdete vhodné kluzné plasty pro různá dopravníková zařízení a podmínky prostředí.

LubX® CQ: Pomáhá snižovat hlučnost Vašich dopravníkových zařízení
LubX® CQ: Pomáhá snižovat hlučnost Vašich dopravníkových zařízení

Tiché a stabilní dopravní procesy s nízkými emisemi hluku získávají z hlediska zdraví stále větší význam. Přispívají k příjemnému pracovnímu prostředí, a tím i ke spokojenosti zaměstnanců. Speciálně pro tyto požadavky jsme vyvinuli LubX® CQ.

 

Nechali jsme ověřit vlastnosti produktů LubX® CQ v podnikových materiálových laboratořích a ve vědeckých průzkumech na Technické univerzitě v Chemnitzu, Institutu pro dopravní techniku a plasty. Výsledky potvrzují, že systém LubX® CQ může díky svým vlastnostempřispět ke snížení hlučnosti procesů v mnoha případech použití.

 

LubX® CQ – podstatně nižší odchylky

Obrázek: Detailní průběh měření po provedeném pokusu o době trvání 20 hodin, ve srovnání standardního PE 1000 a LubX® CQ. Technická univerzita v Chemnitzu, Institut pro dopravní techniku a plasty – střední rychlost: 0,25 m/s, povrchový tlak: p = 0,33 MPa, amplituda pohybu: 100 mm, horní vzorek: PE 1000 a LubX®-CQ, dolní vzorek: Ocel 1.4301 kartáčovaná.

Oba obrázky ukazují výsledek měření hodnoty tření během dlouhodobého pokusu po 20 hodinách. Zobrazené křivky popisují hodnotu tření testovaných materiálů během oscilačního pohybu. Jednotlivé odchylky v rámci oscilačního pohybu ukazují zjištěné kmitání, které materiál během této doby vytvořil (viz „Uspořádání ověřovacích zkoušek“).

  • Obrázek vlevo: U standardního PE 1000 se pod definovanými parametry testu ukazují ve srovnání s LubX® CQ výrazně vyšší odchylky amplitudy kmitání. Tyto odchylky mohou způsobit kmitání součástí zařízení, a tím i vibrace. To může mít za následek nadměrný hluk a zhoršení stability procesu celého dopravníkového zařízení.
  • Obrázek vpravo: Při použití LubX® CQ vykazují výsledky měření během oscilačního pohybu podstatně menší odchylky. To může přispět k méně hlučnému a stabilnějšímu průběhu procesu dopravy.

Uspořádání ověřovacích zkoušek: Ve zkušebně lze zkoušet a hodnotit třecí a kluzné vlastnosti dvojic materiálů za použití definovaných parametrů testu pro konkrétní použití. Princip měření spočívá v tom, že horní vzorek je tlačen oscilačním pohybem a sílou pružiny na spodní vzorek, který je upevněn na měřicím stole. Stůl je k rámu připevněn pomocí vertikálně umístěných pružinových plechů. Třecí silou mezi spodním a horním vzorkem dochází k vychýlení stolu, které je zachyceno senzorem. Vyhodnocení se provádí prostřednictvím speciálně vyvinutého měřícího softwaru.

 

Druh produktu
  • Lisované desky
  • Extrudované profily
  • Kruhové tyče
  • Hotové díly podle zákaznického výkresu
Oblasti použití
  • Kluzné a dopravníkové prvky
  • Automatizace
 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial