Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 
Lignostone
Lignostone® – Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí

Lignostone® – lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí

Nakupujte od vynálezce lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí a od lídra na světovém trhu – více než 100 let zkušeností

Lignostone® – lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí přímo od vynálezce. Skládá se z dýh buku lesního (Fagus sylvatica) spojených pod tlakem a za tepla vytvrzujícími umělými pryskyřicemi. Více než 100 let zkušeností. Mimořádné a vědecky prokázané mechanické a izolační vlastnosti.

Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí Lignostone®: K dostání jako hotové díly, prstence, desky a spojovací prvky
Vynálezce a jednička na trhu

Jsme vynálezci lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí. S více než stoletými zkušenostmi ve výrobě a v obrábění produktů z lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí známe tento materiál, jeho možnosti a výkonnost jako nikdo jiný.

 

Přední světový výrobce

Společnost Röchling je největším výrobcem lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí na světě a lídrem na trhu s izolačními komponenty z lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí pro elektrotechnický průmysl a s tepelnou izolaci pro oblast nízkých teplot v lodním průmyslu.

 

Nejmodernější výrobní zařízení

Materiál Lignostone® vyrábíme na nejmodernějších výrobních zařízeních a na největších etážových lisech na světě s formátem až 3560 x 4360 mm.

 

Made in Germany

Naše desky, prstence a hotové díly z lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí Lignostone® vyrábíme na našem pracovišti v německém Harenu již déle než 80 let. 

 


Vlastnosti – Lignostone® – Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí

  • Odolává silnému mechanickému zatížení
  • Dobrá elektrická izolace
  • Nízká tepelná vodivost
  • Vynikající tepelná odolnost
  • Vysoká odolnost proti opotřebení a oděru
  • Nízký koeficient kluzného tření
  • Nízká specifická hmotnost
  • Velmi dobrá absorpce oleje

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2015

Naše řízení jakosti je certifikováno dle ISO 9001:2015 a zajišťuje neměnnou vysokou kvalitu lisovaného dřeva napuštěného umělou pryskyřicí Lignostone®.


Produkty

Čím naše lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí Lignostone® vyniká?

Pro materiál Lignostone® používáme pouze vybrané dýhy buku lesního té nejvyšší kvality. Použité loupané dýhy stromů, které se vyskytující pouze v Evropě, podléhají nejpřísnějším kvalitativním požadavkům a pocházejí z trvale udržitelného lesního hospodářství.

Vzhledem k excelentním růstovým podmínkám buku lesního v západní Evropě s dobou růstu cca 120 let poskytuje produkt u třídy A v závislosti na poloze a výšce kmene optimální homogenitu. Díky tomu materiál odolává nejvyššímu elektrickému zatížení. Kromě elektrické pevnosti poskytuje materiál nepřekonatelnou mechanickou pevnost, která je dána neporušenými kapilárami ve dřevě s průběžnými nosnými vlákny v závislosti na směru vrstvy a stupni zhutnění.

Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí Lignostone® se skládá z obnovitelné suroviny bukového dřeva

Oblasti použití

Vzhledem ke svým zvláštním materiálovým vlastnostem se Lignostone® uplatňuje především ve výrobě transformátorů a jako tepelná izolace u zásobníků LNG a LPG plynu.

Výroba transformátorů

Pod ochrannou známkou Lignostone® Transformerwood® Vám nabízíme lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí dle IEC 61061 speciálně pro konstrukci transformátorů.

Více informací k materiálu Lignostone® Transformerwood® pro výrobu transformátorů

Tepelná izolace – LNG

Pod názvem Lignostone® cryogenic se vzhledem k jeho specifickým tepelným a mechanickým vlastnostem na celém světě používá naše lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí jako osvědčený materiál pro tepelnou izolaci (opěrná ložiska) u zásobníků LNG a LPG plynu a pro palivové nádrže u LNG pohonů. Více informací k materiálu Lignostone® cryogenic pro

Materiál Lignostone® šetří cenné zdroje

Loupané dýhy stromů pro výrobu materiálu Lignostone® nakupujeme výhradně od dodavatelů, kteří jsou certifikováni podle pravidel tak zvaného zpracovatelského řetězce FSC® organizace Forest Stewardship Council (FSC). Forest Stewardship Council (FSC) se sídlem v Bonnu je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje ekologické a ekonomicky životaschopné lesní hospodářství. Za tím účelem vyvinula standardy, podle kterých se podniky mohou nechat certifikovat.

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC® zaručuje, že výrobky certifikovaných společností jsou vyráběny ze surovin pocházejících z odpovědných zdrojů. Firmy musí tedy své procesy a postupy přizpůsobit tak, aby byla zaručena sledovatelnost použitých surovin a aby mohly podat informace ohledně použitých surovin ve výrobku.

Lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí - Od vynálezu k použití na celém světě

1915

Vynález

Vynález

Inženýrům Fritzovi a Hermannovi Pfleumerovým se v roce 1915 podařilo proměnit běžné dřevo na zcela nový materiál s pozoruhodnými vlastnostmi. Patent „Metoda zhutňování dřeva“ udělený v roce 1916 je výchozím bodem aktivit v oblasti plastů skupiny Röchling.

Vynález
Vynález

1916

Patent jako výchozí bod

Patent jako výchozí bod

„Metoda zhutňování dřeva“, kterou vyvinuli, získala patent 17. května 1916. Bylo však zapotřebí dlouholetého výzkumu a dalšího vývoje, aby se využil plný potenciál nového materiálu a aby se materiál Lignostone® mohl na trhu etablovat.

Pozoruhodné vlastnosti

Pozoruhodné vlastnosti

Při výrobě materiálu Lignostone® způsobuje silná komprese hluboké změny struktury dřeva bez poškození materiálu. Buněčné stěny zůstávají nedotčené a buněčná vlákna se mezi sebou proplétají. Materiál Lignostone® je tak extrémně tvrdý a odolný vůči rozštípnutí.
To se odráží i v názvu značky Lignostone®, který se skládá z latinského výrazu pro dřevo „lignum“ a anglického slova pro kámen „stone“.

Pozoruhodné vlastnosti
Pozoruhodné vlastnosti

1920s

Výzkum

Výzkum

Protože výroba materiálu Lignostone® ještě nebyla vyspělá, v první polovině
dvacátých let 20. století se intenzivně pracovalo na zlepšení metody. Aby bylo možné zjistit, které dřevo je pro výrobu materiálu Lignostone® nejvhodnější, musely se otestovat různé druhy.

Výzkum
Výzkum

Výrobky a oblasti použití

Výrobky a oblasti použití

Ve dvacátých letech minulého století byl materiál Lignostone vítanou alternativou pro vzácné dřeviny a používal se především na knoflíky a části pro tkalcovské stroje jako člunky, ale i pro luxusní tesařské práce. Ve třicátých letech se tento mimořádně odolný materiál začal používat i ve strojírenství. Z materiálu Lignostone se vyráběly např. pružiny, ozubená kola a kladiva.

Výrobky a oblasti použití
Výrobky a oblasti použití

1930s

Strojírenství

Strojírenství

Od třicátých let minulého století výrobky z Lignostone stále více nacházely uplatnění mimo textilní průmysl. Pružiny, ozubená kola, ložiskové náboje a pouzdra ložisek byly vyráběny speciálně pro strojírenství. Textilní průmysl však nadále zůstal důležitým odběratelem.

Strojírenství
Strojírenství

1950s

Lignostone® Transformerwood® pro transformátory

Lignostone® Transformerwood® pro transformátory

Výrobní postup se neustále zlepšoval a lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí se optimalizovalo. V padesátých letech minulého století byl materiál Lignostone® poprvé použit pro izolační komponenty u vysokonapěťových transformátorů SIEMENS plněných olejem a rychle se etabloval jako spolehlivý standard pro vysokonapěťové transformátory plněné olejem.

Homogenita, rovnoměrná hustota a lepené spoje odolné proti vysokému napětí a vědecké poznatky o elektrických vlastnostech materiálu Lignostone® z něj činí nejspolehlivější lisované dřevo napuštěné umělou pryskyřicí na světě.

Lignostone® Transformerwood® pro transformátory
Lignostone® Transformerwood® pro transformátory

1980s

Lignostone® cryogenic jako tepelná izolace v oblastech s nízkými teplotami

Lignostone® cryogenic jako tepelná izolace v oblastech s nízkými teplotami

Speciálně pro mechanicky vysoce namáhané izolace v oblasti nízkých teplot je Lignostone® cryogenic používán na celém světě jako osvědčený a vysoce zatížitelný materiál pro tepelnou izolaci – například jako opěrné ložisko pro cisternové lodě, které přepravují zkapalněné plyny, jako jsou LNG nebo LPG, pro palivové nádrže v LNG pohonech nebo jako opěrná ložiska pro stavbu potrubí. Již v osmdesátých letech 20. století používaly loděnice, například Meyerwerft v Papenburgu, materiál Lignostone® pro stavbu plynových tankerů. Materiál se vyznačuje mimořádně nízkou absorpcí vody, a tím minimální bobtnavostí.

Lignostone® cryogenic jako tepelná izolace v oblastech s nízkými teplotami
Lignostone® cryogenic jako tepelná izolace v oblastech s nízkými teplotami
1915
1916
1920s
1930s
1950s
1980s
 
Search

Refine Results

Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial