CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

Osvědčení

Osvědčení a externí dozor

Mimo vlastních možností kontroly podléhají určité produkty povinnosti externího dozoru nebo jsou pro určité oblasti použití schvalovány notifikovanou organizací. Sem patří:

Příslušné certifikáty Vám na požádání kdykoliv dáme k dispozici. Všechny produkty Polystone® dále splňují požadavky RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment: „Omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích“), které jsou shrnuty v ES směrnici 2002/95/ES. Kromě toho splňují požadavky dalších ES směrnic:

 
Search
Kontakt

Share

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial