CZ

Please select a language

 
 
Search
Völklingen Ironworks

Naše historie

100 let plastů – 200 let materiálové kompetence

 

Kontinuita změn

Vysoká odpovědnost. Dlouhodobá orientace. Trvalost. Tyto vlastnosti charakterizují rodinné podniky - i podnik rodiny Röchling.  Stopy rodiny Röchling sahají až do 17. století. Do dnešního dne jsou členové této rodiny již osmou generací, která jako společník tvoří dějiny podniku. Společně s externími odborníky nastavují mezinárodní skupině strategické výhybky. Minulost rodiny tak spoluvytváří budoucnost podniku. Po dobu již téměř dvou staletí rodina Röchling svoji společnost úzce provází na cestě, která je bohatá na události, počínaje výrobou oceli po systémového partnera pro komplexní řešení. Po celou dobu zajišťovala kontinuitu změn - a v této cestě bude pokračovat i v budoucnu.

1822

Vše začíná. Friedrich Ludwig Röchling zakládá svůj obchod s uhlím v městečku Völklingen. Tím pokládá základ pro práci s ocelí, nejdůležitějším materiálem průmyslové revoluce.

1849

Čtyři synovci zakladatele firmy Friedricha Ludwiga Röchlinga zahajují výrobou koksu a průmyslové zpracování železa.

1881

Nyní se rozjíždí éra oceli: Röchlingovi synovci kupují železárny v městečku Völklinger a stávají se experty pro materiál, který je v této době velmi důležitý. Nikdo nemůže tušit, že se železárny „Völklinger Eisenwerke“ za více než sto let stanou prvním průmyslovým kulturním dědictvím UNESCO.

1920

Necelých 100 let po založení firmy Röchling rozpoznává potenciál nového materiálu, plastu. V této době rodina získává berlínskou společnost Holzveredelung GmbH, která se stává skutečným průkopníkem v oblasti zpracování plastů. Již v roce 1916 přihlásila společnost Holzveredelung GmbH svůj patent pro materiál zcela nového druhu s názvem Lignostone, který je až doposud úspěšným výrobkem Röchling. Tento materiál je ze dřeva, avšak pomocí speciálního zahušťovacího procesu dochází k jeho proměně v „plast“ se zvláštními vlastnostmi. Tímto skvělým tahem došlo k poklesu závislosti na oceli.

1935

Společnost Holzveredelung GmbH se z Berlína stěhuje do Harenu v Emslandu – toto místo je ostatně nejstarším stanovištěm skupiny Röchling.

1955

V tomto roce Röchling získává společnost Rheinmetall Berlin AG. Tato společnost zajišťovala výstroj nově založené spolkové armádě Bundeswehr. Dochází k rozdělení podniku do četných obchodních oblastí, jako například telekomunikace.

60. a 70. léta

V těchto letech dochází k směrodatnému rozvoji materiálu: Röchling uvádí na trh termoplastickou umělou hmotu pod názvem Polystone® a sklolaminátový plast Durostone®.

1978

Odchod z báňského průmyslu znamená posílení kompetence ve výrobě plastů. Strategické cíle zahrnují vnitřní růst a cílené akvizice v rámci nových oborů. Kromě toho se skupina podílí na širokém spektru odvětví s cílem dosáhnout dostatečné diverzifikace finančních rizik.

80. léta

Obchod s plasty se i nadále rozrůstá: Pomocí skupiny Sustaplast v německém Lahnsteinu získává Röchling specialistu na výrobu polotovarů z plastu. Převzetím skupiny Seeber v Jižním Tyrolsku se podařilo vstoupit do branže automobilových plastů.

90. léta a přelom století

Období vstupu do mezinárodního prostředí: Röchling zakládá dceřiné společnosti a výrobní stanoviště, mimo jiné v Evropě, USA, Číně a Indii.

Od roku 2000

V novém tisíciletí se Röchling soustředí na svoji materiálovou kompetenci. Skupina se odděluje od veškerého podílnictví bez vztahu k umělým hmotám, v roce 2004 se jedná o téměř 50letou účast ve společnosti Rheinmetall AG. Tento krok současně umožňuje zaměřit se na nové obory v oblasti plastů.

Od roku 2008

Nabytím skupiny Oertl Kunststofftechnik vstupuje Röchling do medicínské techniky. Do roku 2018 dochází k dalším akvizicím. Počet stanovišť oblasti podnikání Medical se celosvětově zvyšuje na šest.

2016

Trojnásobná kompetence: Od roku 2016 skupina Röchling vlastní samostatné oblasti podnikání, kam patří Industrial, Automotive a Medical.

2018

Skupina Röchling se v současnosti stává celosvětově vedoucím systémovým partnerem a poskytovatelem řešení v oblasti vysoce specializovaných plastů. Svými službami je k dispozici na více než 90 stanovištích v Evropě, v oblastech Ameriky (Severní, Střední a Jižní Ameriky) a v Asii.

Contact

Share

Publikace