Yokohama - Röchling Engineering Plastics Japan Co., Ltd.

Daini Ueno Bldg. 4F 3-7-18 Shin Yokohama, Kohoku-ku
222-0033 Yokohama
Japan

Phone +81 45 470-2351
Fax +81 45 475-5554
Email infojapan(at)roechling-plastics.com

www.roechling-plastics.jp

General Management

Maik Hammann
General Manager

Phone +81 45 470-2351
Fax +81 45 475-5554
Email infojapan(at)roechling-plastics.com

Loading...