Nadace Röchling

Důsledná odpovědnost

Podnikatelská historie rodiny Röchling se začala psát v roce 1822. Od úplného počátku se podnikatelská rodina cítí povinna převzít společenskou odpovědnost. Dodnes spočívá její jednání na třech základních fundamentech: 1. Obchodní nadání
2. Smysl pro rodinu
3. Sociální angažovanost Aby i příští generace mohly přijmout svůj díl tradiční spoluodpovědnosti
za komunitu, založila rodina a její podnik
13. prosince 1990 nadaci Röchling. Zjistěte více o praktické činnosti nadace, jejích stěžejních úkolech a podporovaných osobách. Další informace o nadaci Röchling najdete na internetu na adrese: www.roechling-stiftung.de

Loading...