Historie

Dvě století inovativních materiálů

Z Völklingenu do světa: Z obchodu s uhlím, který v roce 1822 založil Friedrich Ludwig Röchling ve Völklingenu, se během necelých dvou století stala celosvětově činná skupina podnikající v oblasti plastických hmot. Motto rodiny Röchling: Dobýt nové trhy a regiony inovativními materiály.

 

Ocel jako hnací síla inovací

Obchod s uhlím přitom položil základ pro kontakt společnosti s nastupující hnací silou inovací průmyslové revoluce – ocelí. Čtyři synovci zakladatele firmy, známí jako bratři Röchlingové, začínají v roce 1849 nejprve s výrobou koksu a průmyslovým zpracováním železa. Éru oceli odstartovala akvizice železáren Völklinger Eisenwerke v roce 1881. O celé století později se Völklinger Eisenwerke stávají prvním průmyslovým kulturním dědictvím UNESCO.

Už v roce 1920, přesně 100 let od založení firmy, rozpoznává Röchling potenciál nového materiálu a stává se průkopníkem ve zpracování plastických hmot. Cílem bylo snížit závislost na oceli. V roce 1955 získává firma Röchling společnost Rheinmetall Berlin AG, dodavatele pro nově založený Bundeswehr, diverzifikuje se do dalších nových obchodní činností a v roce 1978 se definitivně loučí s báňským průmyslem. S plastickými hmotami vsadila společnost Röchling především na vnitřní růst a cílené akvizice v nových odvětvích, jako například v odvětví plastů pro automobilový průmysl. Společnost také posílila svou přítomnost na mezinárodních trzích, především v Asii a USA.

 

Zaměření na kompetenci v oblasti plastických hmot

V novém tisíciletí se společnost Röchling opět zaměřuje na svou kompetenci v oblasti plastických hmot. Skupina se distancuje od všech investic bez vztahu k plastickým hmotám. V rámci své silnější internacionalizace a diverzifikace do nových odvětví posouvá do středu zájmu své jedinečné know-how v oblasti plastických hmot a jejich zpracování, které získala v průběhu staletí.

Výrobky z plastických hmot skupiny Röchling jsou ve 21. století hnací silou inovací ve všech průmyslových oblastech – stejně jako výrobky z oceli Röchling o dvě století dříve. Skupina Röchling je dnes předním světovým zpracovatelem technických vysoce výkonných plastů pro průmysl, oblast automotive a lékařství.

 

Kontinuita a změny

Odpovědnost, dlouhodobost, udržitelnost a hodnotová stálost: To jsou vlastnosti, které charakterizují myšlení a jednání rodinného podniku. Vyznačuje se jimi i rodina Röchling. Její stopy sahají až do 17. století a její příslušníci jsou dodnes společníky podniku, a to už po osm generací. Röchlingové se přitom vždy považovali za „rodinné podnikatele“. Přitom nebylo důležité, zda vedli podnik operativně nebo – jako dnes – nastavovali strategické výhybky této mezinárodní skupiny prostřednictvím dozorčí rady. Ta je obsazována rodinnými příslušníky a externími odborníky. Předsedou

správní rady je Johannes Freiherr von Salmuth, potomek zakladatele firmy v šesté generaci. Po téměř dvě století doprovázela rodina svůj podnik na událostmi nabité cestě od výrobce oceli ke globální skupině činné v oblasti plastických hmot. V dobrých, ale i těžkých časech přitom vždy zajišťovala kontinuitu navzdory změnám – a přispěla tak k dlouhodobému úspěchu skupiny Röchling.

 

Kompetence v oblasti plastických hmot

1916 společnost Holzveredelung GmbH v Berlíně přihlašuje patent na zcela nový materiál Lignostone. Ačkoliv je složen ze dřeva, je speciální metodou zhutnění přetvořen na „plastickou hmotu“ se zvláštními vlastnostmi.

1920 podnikatelská rodina Röchling tento podnik odkupuje. Pro „ocelářské barony ze Sárska“ to byl výchozí impulz pro zahájení činnosti jejich skupiny Röchling v oblasti plastických hmot.

1935 přesouvá Röchling společnost Holzveredelung GmbH do Harenu v okrese Emsland – dnes nejstarší pobočky skupiny Röchling.

Léta 1960a 1970se vyznačují průkopnickým vývojem v oblasti plastických hmot: Skupina Röchling uvádí na trh termoplastickou hmotu Polystone® a skleněnými vlákny vyztuženou plastickou hmotu Durostone®.

V 198080. letech vzrůstá obchod s plastickými hmotami skupiny Röchling také díky akvizicím: Odkoupením skupiny Sustaplast v Lahnsteinu získává Röchling odborníky na výrobu polotovarů z plastických hmot. Vstup na pole plastů pro automobilový průmysl se daří díky akvizici skupiny Seeber v Jižním Tyrolsku.

Léta 1990 a 2000 se nesou ve znamení důsledné internacionalizace: Dceřiné společnosti a výrobní místa vznikají mimo jiné v Evropě, USA, Číně a Indii.

V roce 2008 následuje vstup na pole lékařské techniky: Společnost Röchling získává skupinu Oertl Kunststofftechnik.

2012 následuje americká společnost Advent Tool & Mold a v roce 2015 společnost HPT Hochwertige Pharmatechnik.

Od roku 2016 má skupina Röchling tři samostatné divize: Průmysl, Automotive a Lékařství.

Loading...