Select a different country or region to see specific content for your location.
Trvalost

Rodinná společnost Röchling podporuje hodnotově a udržitelně orientované obchodní praktiky. Stejné principy, které uplatňujeme v našem přístupu k zákazníkům, partnerům a zaměstnancům: vzájemná úcta, velká pozornost a významná důvěra, uplatňujeme i ve vztahu k životnímu prostředí a společnosti.

Společnost Röchling rozdělila otázku udržitelnosti do tří oblastí: vyvíjíme inovativní výrobky, které zákazníkům pomáhají plnit jejich ekologické cíle (plasty a udržitelnost). Aktivně přispíváme k ochraně klimatu a přírody tím, že systematicky optimalizujeme vlastní procesy a investujeme do průkopnického rozvoje bioplastů (ekologická odpovědnost). Přijímáme odpovědnost za bezpečnost a kvalifikaci našich zaměstnanců (společenská odpovědnost).

Naše vize a poslání

Vize

Společnost Röchling vždy přemýšlí o budoucích generacích. Proto plánujeme nejen s ohledem na dnešek, chceme udržitelnou budoucnost pro nás všechny. Naše výrobky, služby a odhodlání jsou zaměřené na budoucnost a spojují výhody vysoce výkonných plastových řešení s ochranou životního prostředí a sociálním pokrokem pro zdravou budoucnost naší planety.

Poslání

Jako rodinná firma si společnost Röchling uvědomuje svoji odpovědnost za udržitelný provoz. Pro nás to znamená přispívat k sociálnímu a hospodářskému pokroku a chránit životní prostředí. Neustále zmenšujeme naši technologickou a ekologickou stopu a snažíme se vyvíjet špičková, průkopnická řešení pro naše průmyslové, automobilové a zdravotnické partnery po celém světě. Současně na sebe bereme odpovědnost za naše zaměstnance, naše okolí, naše akcionáře, naše zákazníky a životní prostředí. Naše vedení přislíbilo důvěryhodnou podporu všem zainteresovaným stranám v jejich úsilí o splnění požadavků udržitelnosti.

Plasty a udržitelnost

Jako odborníci na plasty si uvědomujeme, že musíme přijmout zvláštní odpovědnost. Vysoce výkonné plasty, které zpracováváme, pomáhají šetřit zdroje, protože mají dlouhou životnost a jsou mnohostranně využitelné.

Naše firemní kultura tento vývoj podporuje: soustavně a systematicky investujeme do ekologicky šetrných výrobků, služeb a udržitelných procesů. Tímto způsobem pomáháme našim zákazníkům dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti:

Obnovitelné zdroje pro transformátory

Dýhy z pabuku, které používáme k výrobě vysoce výkonných izolačních materiálů Lignostone® pro olejové transformátory, pocházejí výhradně z evropských lesních hospodářství s příslušným certifikátem. Izolační díly Lignostone® mají také velmi dlouhou životnost: transformátory vyrobené s díly Lignostone® mohou snadno pracovat déle než 30 let.

Klouzavý materiál šetří energii

Pomocí LubX® CV, což je materiál s mimořádnými kluznými vlastnostmi, pracují dopravníky rychleji a produktivněji s vyšší zátěží v odvětvích, mezi které patří například nápojový průmysl. Spotřeba energie klesá a životnost systémů se prodlužuje.

Inteligentní systémy vzduchových klapek pro automobilový průmysl

Největší možná aerodynamika s maximálním chladicím výkonem - právě tohle je velmi celosvětově důležité pro výrobce automobilů. Active Grille Shutter (inteligentní, aktivně řízené systémy vzduchových klapek) snižují odpor vzduchu ve vozidle a tím i emise CO2.

Röchling-BioBoom Biopolymery

Výjimečně lehký a současně stabilní. Náš nový materiál na bázi PLA nabízí skutečnou alternativu k běžným plastům – rozhodující výhoda je, že se jedná zejména o výrobu z obnovitelných surovin šetrnou ke klimatu.

Přesné a bezpečné podávání léků

Podat dítěti přesnou dávku léků v perorální podobě není snadné. S touto výzvou se vypořádal inovativní způsob dávkování od přední farmaceutické společnosti. Společnosti Röchling Medical a HS Design z Gladstone (USA) vyvinuly systém Sympfiny® na podávání léků.

Ekologická odpovědnost

I my potřebujeme přírodní zdroje, abychom mohli uskutečňovat naše obchodní činnosti a výrobní procesy. Můžeme však spotřebu udržovat na nejnižší možné úrovni. Nebezpečné látky nahrazuje všude, kde je to možné. Omezujeme a zcela vylučujeme odpad a emise. Analyzujeme a optimalizuje cykly materiálů a sledujeme své diferencované systémy recyklace a nakládání s odpadem. Neustále a systematicky rozšiřujeme optimalizační potenciál, který odhalujeme prostřednictvím zavádění vhodných opatření.

Za účelem ochrany planety důsledně investujeme do vývoje bioplastů. Stanovili jsme si cíl nabídnout našim zákazníkům do roku 2035 alternativu z bioplastů nebo recyklovaných materiálů za každý z našich plastů. Proto má odhodlání našich zaměstnanců a manažerů zásadní význam. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů, transparentnosti a v neposlední řadě aktivním modelováním rolí zvyšujeme v celé skupině úroveň povědomí o životním prostředí a energii. Kromě toho mnoho pracovišť již získalo certifikát ISO 14001 a ISO 50001.

Společenská odpovědnost

Motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci jsou nedílnou součástí budoucnosti skupiny Röchling. Z tohoto důvodu společnost Röchling nabízí pozitivní pracovní prostředí, které zahrnuje velký počet moderních vzdělávacích příležitostí, aktivní rozmanitost, rovnost příležitostí a řadu modelů pracovních plánů.

Společnost Röchling ve svých podnikových zásadách klade velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví a na prevenci. Vytváříme bezpečná pracovní místa, aby naši zaměstnanci mohli pracovat v prostředí bez nehod. Upozorňujeme je na tyto záležitosti v rámci kampaní a programů, které probíhají místně i v celé skupině.

Bereme na sebe také společenskou odpovědnost: globální pracoviště naší skupiny poskytují přímou, místní podporu charitativním projektům a kampaním. Ve výsledku mohou tyto činnosti naplnit potřeby konkrétního regionu.

 
Search
Kontakt

Share

Print to PDF

Publikace

Select Website

roe_group_hero_0.jpg
Tvarujeme průmysl pomocí plastů na míru

Skupina Röchling