Select a different country or region to see specific content for your location.
Trvalost

Rodinná společnost Röchling podporuje hodnotově a udržitelně orientované obchodní praktiky. Stejné principy, které uplatňujeme v našem přístupu k zákazníkům, partnerům a zaměstnancům: vzájemná úcta, velká pozornost a významná důvěra, uplatňujeme i ve vztahu k životnímu prostředí a společnosti.

Společnost Röchling rozdělila otázku udržitelnosti do tří oblastí: vyvíjíme inovativní výrobky, které zákazníkům pomáhají plnit jejich ekologické cíle (plasty a udržitelnost). Aktivně přispíváme k ochraně klimatu a přírody tím, že systematicky optimalizujeme vlastní procesy a investujeme do průkopnického rozvoje bioplastů (ekologická odpovědnost). Přijímáme odpovědnost za bezpečnost a kvalifikaci našich zaměstnanců (společenská odpovědnost).

Naše vize a poslání

Vize

Společnost Röchling vždy přemýšlí o budoucích generacích. Proto plánujeme nejen s ohledem na dnešek, chceme udržitelnou budoucnost pro nás všechny. Naše výrobky, služby a odhodlání jsou zaměřené na budoucnost a spojují výhody vysoce výkonných plastových řešení s ochranou životního prostředí a sociálním pokrokem pro zdravou budoucnost naší planety.

Poslání

Jako rodinná firma si společnost Röchling uvědomuje svoji odpovědnost za udržitelný provoz. Pro nás to znamená přispívat k sociálnímu a hospodářskému pokroku a chránit životní prostředí. Neustále zmenšujeme naši technologickou a ekologickou stopu a snažíme se vyvíjet špičková, průkopnická řešení pro naše průmyslové, automobilové a zdravotnické partnery po celém světě. Současně na sebe bereme odpovědnost za naše zaměstnance, naše okolí, naše akcionáře, naše zákazníky a životní prostředí. Naše vedení přislíbilo důvěryhodnou podporu všem zainteresovaným stranám v jejich úsilí o splnění požadavků udržitelnosti.

Plasty a udržitelnost

Jako odborníci na plasty si uvědomujeme, že musíme přijmout zvláštní odpovědnost. Vysoce výkonné plasty, které zpracováváme, pomáhají šetřit zdroje, protože mají dlouhou životnost a jsou mnohostranně využitelné.

Naše firemní kultura tento vývoj podporuje: soustavně a systematicky investujeme do ekologicky šetrných výrobků, služeb a udržitelných procesů. Tímto způsobem pomáháme našim zákazníkům dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti:

Obnovitelné zdroje pro transformátory

Dýhy z pabuku, které používáme k výrobě vysoce výkonných izolačních materiálů Lignostone® pro olejové transformátory, pocházejí výhradně z evropských lesních hospodářství s příslušným certifikátem. Izolační díly Lignostone® mají také velmi dlouhou životnost: transformátory vyrobené s díly Lignostone® mohou snadno pracovat déle než 30 let.

Klouzavý materiál šetří energii

Pomocí LubX® CV, což je materiál s mimořádnými kluznými vlastnostmi, pracují dopravníky rychleji a produktivněji s vyšší zátěží v odvětvích, mezi které patří například nápojový průmysl. Spotřeba energie klesá a životnost systémů se prodlužuje.

Inteligentní systémy vzduchových klapek pro automobilový průmysl

Největší možná aerodynamika s maximálním chladicím výkonem - právě tohle je velmi celosvětově důležité pro výrobce automobilů. Active Grille Shutter (inteligentní, aktivně řízené systémy vzduchových klapek) snižují odpor vzduchu ve vozidle a tím i emise CO2.

Röchling-BioBoom Biopolymery

Výjimečně lehký a současně stabilní. Náš nový materiál na bázi PLA nabízí skutečnou alternativu k běžným plastům – rozhodující výhoda je, že se jedná zejména o výrobu z obnovitelných surovin šetrnou ke klimatu.

Přesné a bezpečné podávání léků

Podat dítěti přesnou dávku léků v perorální podobě není snadné. S touto výzvou se vypořádal inovativní způsob dávkování od přední farmaceutické společnosti. Společnosti Röchling Medical a HS Design z Gladstone (USA) vyvinuly systém Sympfiny® na podávání léků.

Ekologická odpovědnost

I my potřebujeme přírodní zdroje, abychom mohli uskutečňovat naše obchodní činnosti a výrobní procesy. Můžeme však spotřebu udržovat na nejnižší možné úrovni. Nebezpečné látky nahrazuje všude, kde je to možné. Omezujeme a zcela vylučujeme odpad a emise. Analyzujeme a optimalizuje cykly materiálů a sledujeme své diferencované systémy recyklace a nakládání s odpadem. Neustále a systematicky rozšiřujeme optimalizační potenciál, který odhalujeme prostřednictvím zavádění vhodných opatření.

Za účelem ochrany planety důsledně investujeme do vývoje bioplastů. Stanovili jsme si cíl nabídnout našim zákazníkům do roku 2035 alternativu z bioplastů nebo recyklovaných materiálů za každý z našich plastů. Proto má odhodlání našich zaměstnanců a manažerů zásadní význam. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů, transparentnosti a v neposlední řadě aktivním modelováním rolí zvyšujeme v celé skupině úroveň povědomí o životním prostředí a energii. Kromě toho mnoho pracovišť již získalo certifikát ISO 14001 a ISO 50001.

Společenská odpovědnost

Motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci jsou nedílnou součástí budoucnosti skupiny Röchling. Z tohoto důvodu společnost Röchling nabízí pozitivní pracovní prostředí, které zahrnuje velký počet moderních vzdělávacích příležitostí, aktivní rozmanitost, rovnost příležitostí a řadu modelů pracovních plánů.

Společnost Röchling ve svých podnikových zásadách klade velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví a na prevenci. Vytváříme bezpečná pracovní místa, aby naši zaměstnanci mohli pracovat v prostředí bez nehod. Upozorňujeme je na tyto záležitosti v rámci kampaní a programů, které probíhají místně i v celé skupině.

Bereme na sebe také společenskou odpovědnost: globální pracoviště naší skupiny poskytují přímou, místní podporu charitativním projektům a kampaním. Ve výsledku mohou tyto činnosti naplnit potřeby konkrétního regionu.

Röchling-BioBoom® & Röchling-ReLoop®

As a global plastics expert, we are aware of our special responsibility towards the environment, our customers, partners and employees. With our product families Röchling-BioBoom® and Röchling-ReLoop®, we are continuously expanding our portfolio of bioplastics and high-quality recycled materials. Our goal is to reduce our environmental footprint and increase sustainability in our customers’ applications. By 2035, we want to offer an alternative made from bioplastics or recycled materials for each of our plastics.

Our three corporate divisions Automotive, Industrial and Medical have individual sustainability product portfolios that they are continuously developing specifically for the requirements of our customers in their respective markets.

With our Röchling-BioBoom® product family of bioplastics, we extract bio-based raw materials and conserve fossil resources. Röchling-BioBoom® includes bio-based plastics and mass-balanced bioplastics.

 

Our Röchling-ReLoop® product family for high-quality recycled materials conserves valuable resources and closes material cycles. Röchling-ReLoop® is available as a post-consumer recycling or post-industrial recycling product.

 

 
Search
Kontakt

Share

Print to PDF

Publikace

Select Website

roe_group_hero_0.jpg
Tvarujeme průmysl pomocí plastů na míru

Skupina Röchling