Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

3D tisk: Výroba malých sérií a prototypů

Průmyslový 3D tisk umožňuje dnes zcela nový způsob konstruování. Vznikají inovativní konstrukční díly, které nebyly dosavadními technologiemi realizovatelné. To Vám poskytuje nové možnosti při projektování, dimenzování a designu Vašich konstrukčních dílů.

Jako technologický lídr v oblasti zpracování plastů se společnost Röchling již s dostatečným předstihem zabývala postupem aditivního nanášení vrstev, kterým lze v jednom pracovním kroku vyrábět trojrozměrné díly (3D). Společnost Röchling používá takzvané selektivní laserové slinování (SLS). S tímto 3D postupem lze pomocí laserového záření vyrábět z výchozí práškové hmoty prostorové struktury.

+
Complex machined components: With the SLS technique (selective laser sintering), Röchling offers production of the most complex components, which could not be realised with the technologies available hitherto, in 3D printing
+
New options: For customers, this process opens up completely new constructive options in the development of innovative components
+
With the SLS process your components are ready for use in a very short time

Vaše výhody:


Konstrukční volnost: SLS postup umožňuje vyrábět nejkomplikovanější konstrukční díly, které s obvyklou metodou CNC opracování nebo tlakovým litím dosud nebyly realizovatelné. Ať už zadní řezy, kavity nebo dutiny – s 3D CAD programem je každý teoretický tvar možný.

Rychlá výroba: Váš konstrukční díl je připraven k použití ve velmi krátké době. Výroba s aditivním nanášením vrstev je prováděna bezprostředně na bázi 3D dat. Výroba formy a nástroje jako při tlakovém lití není nutná. Při CNC opracování odpadají nutné pracovní kroky, např. vrtání, frézování, soustružení a řezání.

Dlouhá životnost: Pro výrobu selektivním laserovým slinováním používáme různé materiály na bázi polyamidu 12 (PA 12). PA 12 se vyznačuje vysokou mechanickou pevností, odolností proti oděru a opotřebení, jakož i odolností proti vlivům chemikálií.

Zrychlete své vývojové procesy: Prototypy zhotovené ve 3D tisku jsou rychle použitelné pro sériové testy. Tím urychlíte vývojový proces svých produktů.

Oblasti použití

  • Čelní desky a kryty pro strojírenství
  • Kryty a tělesa pro injekční stříkačky v lékařské technice
  • Ventilační klapky ve výrobě vozidel
  • Konstrukční díly strojů v potravinářském průmyslu
  • Dopravní technika a automatizace
  • Elektrotechnický průmysl


Rozměry

  • Maximálně: 180 × 230 × 310 mm, větší rozměry na poptávku
  • Slepením jsou možné větší konstrukční díly
  • Minimální tloušťka stěny: 0,65 mm
  • V závislosti na tvarovém provedení a tloušťce stěny jsou možné tolerance od ±0,1 mm do ±0,5 mm (tolerance dle DIN ISO EN 2768-m)


RDMC Website

 
Search
Kontakt

Share

Print to PDF

Přihlášení k odběru newsletteru

Select Website

Roechling_Industrial_Banner.jpg
Plasty pro technické použití

Industrial