Durostone® UPM 203

Durostone® UPM 203 je vlákny laminovaná umělá hmota pro mechanické a elektrické aplikace. Tato umělá hmota má definovanou požární odolnost (na seznamu UL) a vyniká dobrou reakcí vůči elektrickému oblouku a tvorbě bludných proudů. Laminování vlákny je provedeno skelnou rohoží (GFK).

Barva

bílá/červená

Standardní formáty

  • 2 020 × 1 020 mm
  • 2 440 × 1 220 mm
  • 2 470 × 1 250 mm

Tloušťka

  • 0,8–3 mm
  • 4–80 mm
  • 2–52 mm

Typ dle normy (EN 60893)

UP GM 203

Dlouhodobé tepelné vlastnosti (IEC 216)

155

Technické hodnoty Zkušební metoda Jednotka UPM 203
Laminování skelným vláknem - - Rohož
Hustota - g/cm3 1,85
Standardní barva - - bílá/červená
Dosavadní označení - - UPM71/s
MP270
Typ dle DIN 7735 - - UPGM 203
Typ dle EN 60893/IEC 893 - - HM 2471
Typ dle Nema-LI.1 - - GPO-3
Typ dle NFC 26153/26151 Norm. ISO 1183 metoda 1 g/cm3 VmP2e
Ohybové napětí při lomu (svislé) ISO 178 MPa 130
Modul pružnosti z ohybové zkoušky (svislé) ISO 178 MPa 9000
Pevnost v tlaku kolmo ke směru vrstvy ISO 604 MPa 250
Rázová houževnatost (Charpy) paralelně ke směru vrstvy ISO 179 kJ/m2 40
Pevnost v tahu (paralelně) ISO 527 MPa 70
Elektrická pevnost při 90 °C kolmo k vrstvě IEC 60243 kV/mm 12
Průrazné napětí při 90 °C paralelně k vrstvě ISO 60243 kV/25mm 75
Kontrolní číslo tvorby bludných proudů ISO 60112 CTI 600
Odpor proti tvorbě bludných proudů IEC 60587 metoda 1 - -
Tepelná vodivost ISO 8302 W/mK 0,3
Dlouhodobé tepelné vlastnosti ISO 60216 T.I. 155
Tepelná třída ISO 60085 - F
Vznětlivost ISO 60707 - FVO/>3mm
Součinitel délkové roztažnosti (paralelně) - 10-6K-1 15–30

Poznámky: Nezaručené průměrné hodnoty, technické vlastnosti se mění v závislosti na provedení v okrajové oblasti 50 mm. Tolerance dle EN 60893-3-5. U udaných hodnot se jedná o průměrné hodnoty. Proto z nich nelze vyvozovat žádné závazné závěry.


Výrobní program

Naše nabídka GFK desek zahrnuje:

Direct Contact

0 / 4500

You have the option of attaching files to your message. The files have to be JPEG, PNG, PDF-documents or for 3D-Printing STP, STL, IPT. Please be sure that you only add files up to 8 MB

Privacy Policy

Rainer Sanders
General Manager Sales & Marketing

Loading...