Suzhou - Röchling Automotive Parts Suzhou Co., Ltd.

Röchling Automotive Parts Suzhou Co., Ltd.
China - Suzhou 68 Yingsheng Road
215126 Suzhou
China
Phone
 Call now
Fax
 Show

Board

René Benz
General Manager Asia
Phone
 Call now
Fax
 Show

Gerhard Neidinger
General Manager Asia
Phone
 Call now
Fax
 Show

Sales

Aaron Ji
Sales Manager
Phone
 Call now
Mobile
 Call now
Loading...